Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Pomembnejši prostori na fakulteti

DOBRODOŠLI NA ŠTUDIJU KEMIJE IN KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA

Študijski programi FKKT Univerze v Mariboru

Tutorstvo

Vizija FKKT

Poslanstvo FKKT

Poslanstvo fakultete je v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti pri izvajanju izobraževalne, raziskovalne, strokovne in mednarodne dejavnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode. Fakulteta skladno s poslanstvom Univerze v Mariboru»skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.«

LITERATURA ZA ŠTUDIJ

Erasmus

Dejavnosti

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se večinoma izvajajo v laboratorijih v stavbi D. Pri vajah ste študenti razporejeni po skupinah; razporeditev bo objavljena za vsak predmet posebej. Vse informacije o razporeditvi po skupinah, laboratoriju, kjer se bodo izvajale vaje, in specifičnih zahtevah vam bodo posredovali profesorji ali asistenti pri posameznem predmetu. V prvem letniku se laboratorijske vaje izvajajo pri naslednjih predmetih: splošna kemija, fizika II (t. i. fizikalni praktikum) in analizna kemija I. S pojmom »laboratorijske vaje« včasih označujemo tudi vaje, ki se izvajajo v računalniški učilnici, pri predmetih računalništvo v kemiji, procesne bilance, kemijsko računanje ter procesno računanje I in II. Zahtevana zaščitna oprema v laboratorijih: delovni plašč, očala in rokavice (priporočamo nitrilne rokavice (vijolične, modre), ustrezne pa so tudi rokavice iz lateksa (bele, bež)). Pri laboratorijskih vajah potrebujete tudi nastavek za pipetiranje (imenovan tudi žogica za pipetiranje ali propipeta). Omenjeno opremo študenti nabavite sami v ustreznih prodajalnah, npr. v trgovini Sanolabor v trgovskem centru City (zemljevid) ali v Europarku (zemljevid).

Predavanja in urnik

[https://www.wise-tt.com/wtt_um_fkkt/](https://www.wise-tt.com/wtt_um_fkkt/) Razpored predavanj in vaj je objavljen na strani Urniki. Večina predavanj se izvaja v stavbi A. Odmori na urniku zaradi preglednosti niso označeni. Šolska ura traja 45 minut, nakar sledi 15 minut odmora (oz. po dogovoru). Na urniku ste ob imenu predmeta morda opazili oznako PR, SV, RV ali LV. Pomen oznak: PR – predavanja: Pri urah obravnavate teorijo predmeta, podkrepljeno s primeri. SV – seminarske vaje: Pri urah poteka reševanje npr. računskih nalog. RV – računalniške vaje: Pri urah spoznavate računalniške programe in z njimi rešujete naloge. Udeležba na računalniških vajah je obvezna. LV – laboratorijske vaje: Te ure predstavljajo eksperimentalno delo v laboratoriju. Udeležba na laboratorijskih vajah je obvezna, zahtevana pa je tudi ustrezna zaščitna oprema (glej razdelek Laboratorijske vaje

Knjižnica

Knjižnica tehniških fakultet: [https://ktfmb.um.si/](https://ktfmb.um.si/) Univerzitetna knjižnica Maribor: [https://ukm.um.si/splo-ne-informacije](https://ukm.um.si/splo-ne-informacije)

BRUC, dobrodošel na Fakulteti za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo!

Kje nas najdete?

Facebook

TPO in AED

Predstavitev fakultete

Uradne ure in kontakti referata

Študentska prehrana

Vse informacije o študentski prehrani (»bonih«) najdete tukaj. [https://www.studentska-prehrana.si/](https://www.studentska-prehrana.si/) Ko uredite vse potrebno za koriščenje subvencije, jo koristite tako: Obiščete restavracijo ali lokal, ki nudi koriščenje subvencije (seznam lokalov). https://www.studentska-prehrana.si/sl/restaurant Naročite želeno hrano. Gostinca opozorite, da boste koristili subvencijo (mu poveste, da boste »jedli na bon«). Gostinec vam ob naročilu ali ob plačilu (odvisno od restavracije) prinese terminal, na katerega prislonite ali svoj mobilni telefon (na katerem ste pred tem poklicali številko 1808) ali pa brezkontaktno kartico. Subvencija je odobrena. Gostincu plačate razliko.

ŠTUDENTSKO DRUŠTVO KEMIK

Kemijski slovar

Društvo Kemik

Znanstveno – raziskovalno in pedagoško društvo študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Kemik Univerze v Mariboru (v nadaljevanju besedila Društvo KEMIK) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno in apolitično združenje fizičnih oseb.

Predavalnica A-107

Kemik in kemijski inženir

Restavracija Eat Smart

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Določitev osnovnih termodinamskih in transportnih lastnosti sistema potrebnih za načrtovanje procesov, kar zajema eksperimentalno določitev faznih ravnotežij in študij prenosa snovi ter modeliranje z uporabo termodinamskih in empiričnih modelov.Načrtovanje in optimiranje konvencionalnih in visokotlačnih procesov, kot so: - Ekstrakcijski ter adsorpcijski procesi za izolacijo in koncentriranje aktivnih učinkovin iz naravnih materialov; in vitro in in vivo testiranje antimikrobnih in antioksidativnih aktivnosti ekstraktov iz naravnih materialov. - Encimsko katalizirane reakcije in razvoj novih sinteznih poti z uporabo visokotlačnih reaktorjev. - Razvoj novih postopkov za sintezo in nanostrukturiranih materialov za imobilizacijo bioloških substanc. - Procesiranje materialov, kjer potekajo raziskave na področju pridobivanja mikro- in nanostrukturnih materialov s postopkom PGSSTM ter na področju aerogelov, ki so zanimivi za razvoj vrste novih visokotehnoloških produktov - Analizna in preparativna kromatografija s superkritičnimi fluidi. - Prenos v industrijsko okolje  

DOBRODOŠLI NA ŠTUDIJU KEMIJE IN KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA

Vaje na delu

Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

Sodelovanje z univerzami

SODELOVANJE Z UNIVERZAMI Erlangen, Nemčija (Friedrich - Alexander - University Erlangen – Nuremberg,Chair of Separation Science and Technology, prof.dr. W. Arlt) Bochum, Nemčija (Ruhr-Universität Bochum, prof. dr. E. Weidner in prof. dr. M. Petermann) Hamburg, Nemčija (Technische Universität Hamburg-Harburg, Institute of Thermal Separation Processes, prof. dr. G. Brunner) Dortmund, Nemčija (TU Dortmund University, Institute of Environmental Research (INFU) of the Faculty of Chemistry, Chair of Environmental Chemistry and Analytical Chemistry, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. M. Spiteller) Valladolid, Španija (Universidad de Valladolid, Department of Chemical Engineering and Environmental Technology, prof. dr. M. Jose Cocero) Graz, Avstrija (Graz University of Technology, Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology, prof. dr. T. Gamse), Zagreb, Hrvaška (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. Đ. Vasić–Rački) Budimpešta, Madžarska (Corvinus University of Budapest, Facultyof Food Science, Department of Food Engineering, prof. dr. G. Vatai) Veszprem, Madžarska (University of Pannonia, prof. dr. L. Gubicza in prof. dr. K. Belafi-Bako) Novi Sad, Srbija (University of Novi Sad, Faculty of Technology, Chair of Applied and Engineering Chemistry, prof. dr. S. Đilas) Novi Sad, Srbija (University of Novi Sad, Faculty of Technology, Department of Petrochemical Engineering, prof. dr. S. Sinadinović-Fišer) Cluj-Napoca, Romunija ("Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca, prof. dr. M. Cristea) Skopje, Makedonija (Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Technology and Metallurgy, Prof. Dr. Vesna Rafajlovska) Dehradun, Indija (University of Petroleum and Energy Studies, Prof. Dr. Jitendra K. Pandey)

Organizacija mednarodnih srečanj

Poletna šola - DAAD: Center of Applied Spectroscopy - Instrumental analysis, Maribor, 2012, 2014. Poletna šola - Life Long Learning Intensive Course PIHPT: Process Intensification by High Pressure Technologies – Actual Strategies for Energy and Resources Conservation, Maribor - Graz, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Določitev osnovnih termodinamskih in transportnih lastnosti sistema potrebnih za načrtovanje procesov, kar zajema eksperimentalno določitev faznih ravnotežij in študij prenosa snovi ter modeliranje z uporabo termodinamskih in empiričnih modelov.Načrtovanje in optimiranje konvencionalnih in visokotlačnih procesov, kot so: - Ekstrakcijski ter adsorpcijski procesi za izolacijo in koncentriranje aktivnih učinkovin iz naravnih materialov; in vitro in in vivo testiranje antimikrobnih in antioksidativnih aktivnosti ekstraktov iz naravnih materialov. - Encimsko katalizirane reakcije in razvoj novih sinteznih poti z uporabo visokotlačnih reaktorjev. - Razvoj novih postopkov za sintezo in nanostrukturiranih materialov za imobilizacijo bioloških substanc. - Procesiranje materialov, kjer potekajo raziskave na področju pridobivanja mikro- in nanostrukturnih materialov s postopkom PGSSTM ter na področju aerogelov, ki so zanimivi za razvoj vrste novih visokotehnoloških produktov - Analizna in preparativna kromatografija s superkritičnimi fluidi. - Prenos v industrijsko okolje

Sodelovanje s podjetji

Kemijska industrija Helios TBLUS d.o.o., Domžale, SI Isokon d.o.o., Slovenske Konjice, SI Belinka Belles, d.o.o., Ljubljana, SI Farmacevtska industrija Krka d.d., Novo Mesto, SI Lek d. d., Ljubljana, SI Mariborske Lekarne, Maribor, SI Prehrambena industrija Vitiva, d.o.o., Markovci, SI Inštitut za okolje in prostor, Celje, SI Hmezad exim d. d., Žalec, SI Frutarom Etol d.d., Celje, SI Hlebček d.o.o., Pragersko, SI Kozmetična industrija Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina, SI

Predavalnica A - 105 | Predstavitvena brošura

D2 -202 Raziskovalni laboratorij

Raziskovalno področje Funkcionalni polimeri s hierarhično generirano poroznostjo Sinteza novih funkcionalnih polimerov v heterogenih medijih – suspenzija, emulzija z visokim volumskim deležem kapljične faze.  Fotopolimerizacija z verižnim mehanizmom ter s tiol-en klik polimerizacijo. Uporaba meta tezne polimerizacije z odprtjemo broča (ROMP) za pripravo zamreženih poliolefinskih struktur. Kreiranje hierarhične poroznosti s post polimerizacijskimi postopki – hiperzamreženje. Polimerni reaktorji in polimerni nosilci ter kombinatorna kemija Priprava novih zrnatih in monolitnih polimerov za aplikacije v sintezni in analitski kemiji, pri sistematičnem iskanju farmacevtskih učinkovin z metodami kombinatorne kemije, pri kolonski kromatografiji  Študij lastnosti novih polimernih materialov z metodami vrstične elektronske mikroskopije, FT infrardeče spektroskopije, živosrebrne in dušikove porozimetrije.  Sintezna organska kemija na trdni fazi-uporaba polimernih nosilcev za sinteze strukturno analognih spojin ter za vezavo prebitnih reaktantov iz reakcijskih zmesi pod pogoji pretočnih tehnik  Biorazgradljivi in biokompatibilni polimeri /Biodegradable and biocompatible polymers Sinteza poroznih polimerov na osnovi polisaharidov in akrilatov s tiol-en kemijo za aplikacije v tkivnem inženirstvu in tkivnih kulturah.  Sinteza poroznih zamreženih polimerov akrilne kisline in akrilamida.  Študij mehanizmov formiranja raznih polimernih asimetričnih poroznih membran pripravljenih po postopku mokre fazne inverzije  Uporaba na področjih raznih vrst ločevanja oziroma separacije: medicina (umetne ledvice, oksigenacija krvi), tehnologija pitnih in odpadnih vod, separacije v biotehnologiji ter kemijsko - farmacevtski industriji itd.  Kemijska modifikacija površine polimernih asimetričnih poroznih membran /Chemical modifications of surface Porozne polimerne membrane iz emulzij z visokim volumskim deležem kapljične faze. /Porous polymeric membranes from high internal phase emulsions.

Laboratorij za korozijo

D1-209

Laboratorij za izvajanje vaj: Laboratorij za Splošno kemijo in Organsko kemijo

D1 – 205

Laboratorij za Reakcijsko tehniko

D1 -204

Laboratorij za Gradiva

D1-212

Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJO IN KEMIJSKO TERMODINAMIKO

RAZISKOVALNO PODROČJE predstavlja molekularno modeliranje in računalniške simulacije kemijske karcinogeneze ter mikrovalovne kemije z racionalnim načrtovanjem zdravilnih učinkovin obsega preučevanje kinetike in mehanizmov reakcij na korodirajočih površinah kovinskih materialov v elektrokemijskih sistemih, ki še niso raziskani. Raziskujemo predvsem:  kemijsko odporna jekla v modelnih raztopinah agresivnih medijev  proučujemo inhibitorje korozijskih procesov z uporabo surfaktantov uporaba zelenih inhibirtorjev  zaščitne premaze na kovinah  korozijo kovin pri visokih tlakih in temperaturah  Meritve se izvajajo s klasično potenciodinamsko metodo, z elektrokemijskim šumom ter elektrokemijsko impedančno spektroskopijo.  

D2 – 303 Laboratorij za regulacije

LABORATORIJ ZA PROCESNO SISTEMSKO TEHNIKO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ www.fkkt.um.si/sl/Lab/psttr.htm Raziskovalno področje laboratorija je celovito načrtovanje produktov in procesov od izbora trajnostnih surovin, reakcijskih poti in proizvodnih postopkov do produktov z želenimi lastnostmi. Pri tem uporabljamo celovit procesno-sistemski pristop, v katerega vključujemo trajnostni razvoj, skrb za okolje in principe krožnega gospodarstva.  

D1-312

LABORATORIJ ZA ANORGANSKO KEMIJO RAZISKOVALNA DEJAVNOST /RESEARCH ACTIVITY Sinteza anorganskih spojin z ultrazvokom - sonokemijska sinteza  Sinteza anorganskih spojin z visokoenergijskim mletjem - mehanokemijska sinteza Sinteza magnetnih nanodelcev anorganskih spojin z metodo reverznih micel, sonokemijsko in sol-gelmetodo   Sinteza magnetnih nanodelcev magnetita in maghemita za uporabo v napredni osmozi  Sinteza in karakterizcija koordinacijskih spojin prehodnih kovin in lantanoidov z N-donorskimi in žveplovimi ligandi  Sinteza in karakterizcija koordinacijskih spojin lantanoidov  Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin z žveplovimi ligandi  Korozija biokompatibilnih materialov v simuliranih telesnih tekočinah Tukaj bi dodali še link na članek: Obetavne raziskave za zdravljenje raka: Mariborski raziskovalci pridobili najsodobnejšo opremo za raziskave magnetne hipertermije, celoten članek v časopisu Delo: [https://www.delo.si/novice/znanoteh/obetavne-raziskave-za-zdravljenje-raka/](https://www.delo.si/novice/znanoteh/obetavne-raziskave-za-zdravljenje-raka/)

DEKANAT FAKULTETE

GLAVNI TAJNIK FAKULTETE

Laboratorij gostuje v sosednji stavbi

Raziskovalno področje Učinkovita raba energije Energetika (proizvodnja, soproizvodnja, distribucija) Obnovljivi viri energije Okoljski energetski management Proizvodnja sintetičnih goriv  Torefikacija biomase Revitalizacija in/ali energetska izraba trdnih odpadnih snovi

D1 – 413, 414 Računalniška učilnica

SKUPINA ZA MATEMATIKO

[​www.fkkt.um.si/sl/Sku/mat.htm](http://​www.fkkt.um.si/sl/Sku/mat.htm) RAZISKOVALNO PODROČJE Skupina se med drugim ukvarja z matematičnim modeliranjem molekul ogljikovodikov s pomočjo uporabe teorije grafov. V tem modelu računamo nekatere topološke indekse, na primer Wienerjev indeks, ki so v povezavi s fizikalno-kemijskimi lastnostmi preučevanih molekul. Osrednje področje raziskovanja so ciklični aromatski ogljikovodiki in njihove resonančne oz. Kekulejeve strukture. Osrednje področje raziskovanja so aromatične molekule, ki se imenujejo ogljikove nanocevke. V teoriji kontinuumov, ki predstavlja široko področje znotraj topologije, inverzne limite predstavljajo enega od pomembnejših aparatov za njihovo preučevanje. V zadnjem desetletju so vpeljali koncept inverznih limit inverznih zaporedij z navzgor polzveznimi veznimi preslikavami. Trenutno raziskovanje je osredotočeno na slednje in preučevanje njihovih lastnosti.

Laboratorij gostuje na Medicinski fakulteti UM

RAZISKOVALNO PODROČJE/RESEARCH FIELDS obsega področja biokemije, molekularne biologije, molekularne genetike, populacijske genetike, genomike, farmakogenomike, sistemske biologije/biomedicine in bioinformatike. Uporabljamo nasjsodobnejše metode proučevanja humanega genoma za odkrivanje molekularnih mehanizmov in biomarkerjev za pogoste kompleksne bolezni kot so kronična črevesna vnetna bolezen, Crohnova bolezen, astma, rak, kardiovaskularne bolezni, sladkorna itd.Cilji naših raziskav /Goals of our research Dejavniki tveganja (genetska nagnjenost)  Molekularni mehanizmi nastanka bolezni Molekularne tarče za načrtovanje novih zdravil nove generacije (t.i. bioloških zdravil) Molekularno diagnosticiranje (podtipi bolezni)  Napovedni dejavniki za potek in razvoj bolezni  Povezave med odzivom na zdravljenje in gensko zasnovo (farmakogenetika in farmakogenomika) s ciljem osebne medicine prilagojene na posameznikovo gensko zasnovo, ki bo omogočala najbolj učinkoviti rabo zdravil in najmanj neželjenih učinkov Odkrivanje genetske nagnjenosti k pogostim kompleksnim boleznim (asociacijske študije) in odzivom na zdravljenje (farmakogenomika)  Razvoj biobank kliničnih vzorcev opremljenih z orodji bioinformatike za iskanje povezav genotip/fenotip  Razvoj tehnologij za hitro, zanesljivo in cenovno ugodno gensko tipizacijo; trenutni povdarek je na analizi DNA talilne krivulje visoke ločljivost  Razvoj aplikacij kvantitativnega merjena genske ekspresije (PCR v realnem času) in določanja globalnih genetskih ekspresijskih profilov z uporabo mikromrež (biočipov)  Z analizo genetskih polimorfizmov posameznega nukleotida (ang SNP za Single nucleotide polymorphisms) in haplotipov odkrivamo povezave med genetsko predispozicijo za kompleksne bolezni in kliničnimi značilnostmi posameznih bolezni  Odkrivanje najbolj učinkovitih genetskih in ekspresijskih profilov kot diagnostičnih in prognostičnih biomarkerjev  Sodelovanje s kliničnimi inštitucijami za prenos znanja, najnovejših tehnologij in odkritij raziskav človeškega genoma v klinično prakso za dobrorbit bolnikov   

Gostuje na Inst. Jožef Stefan, KEK Japonska, CERN Švica

Raziskovalno področje  Eksperimentalna fizika osnovnih delcev  Meritve in fizikalna analiza izmerjenih podatkov Razvoj in izgradnja detektorjev za eksperimente v fiziki osnovnih delcev  Razvoj računalniških orodij za izvedbo meritev in fizikalne analize izmerjenih podatkov  Uporaba razvitih detekcijskih metod na področju okoljske in medicinske fizike ter domovinske varnosti 

Celica 7000 bar

Optična celica je namenjena preučevanju temeljnih in transportnih lastnosti snovi pri ultra visokih tlakih. Obratovni tlak 7000 bar, obratovna temperatura 200 °C, V=12,6 mL  

ročna črpalka za doseganje tlaka 7000 bar

Celica 2500 bar

Optična celica je namenjena preučevanju temeljnih in transportnih lastnosti snovi pri ultra visokih tlakih. Obratovni tlak 2500 bar, obratovna temperatura 300 °C, V=12 mL  

Celica 1000 bar

Optična celica je namenjena preučevanju temeljnih in transportnih lastnosti snovi pri ultra visokih tlakih. Obratovni tlak 1000 bar, obratovna temperatura 180 °C, V=25 mL  

FT-NIR

MATRIX-F FT-NIR spektrometer je namenjen spremljanju laboratorijskih in industrijskih procesov v realnem času. Preko optičnih vlaken je lahko opremljen s sondo za kontaktne meritve ali z merilno glavo za brezkontaktne meritve. Zahvaljujoč optičnim vlaknom je lahko spektrometer postavljen več sto metrov stran od točke analize. Možnost integriranega računalnika zagotavlja popolnoma avtonomen analizator.  

Tehtnica z magnetnim vzmetenjem (MSB-RUBOTHERM)

Tehtnica MSB omogoča gravimetrično merjenje (z negotovostjo uc = 10 µg) količine plina, raztopljenega v polimeru, v širokem razponu temperatur in tlakov.

Optična celica s šestimi safirnimi stekli

Optična celica je namenjena preučevanju temeljnih in transportnih lastnosti snovi pri visokih tlakih. Safirna okna omogočajo vpogled v celico v 360 ° zornem kotu. Obratovni tlak 500 bar, obratovna temperatura 150 °C, V=500 mL  

D1-313 Laboratorij za Bioreakcijsko tehniko

V laboratoriju za Bioreakcijsko tehniko izvajamo kemijske in biokemijske reakcije v različnih tipih reaktorjev. Sintetiziramo kemijske in biokemijske katalizatorje, ki jih podrobno okarakteriziramo in preizkusimo njihovo aktivnost in učinkovitost. Izvajamo kalorimetrične študije, na podlagi katerih izvedemo varnostno analizo kemijskega procesa

PLANETARNI MIKROMLIN FRITSCH PULVERISETTE 7 PREMIUM LINE

Planetarni mikro mlin, "PULVERISETTE 7 premium line" (kroglični mlin), je univerzalno uporaben za hitro suho in/ali mokro mletje anorganskih in/ali organskih vzorcev za analizo, sintezo, preverjanje kakovosti ali preiskovanje materiala. Med sintezo planetarni mikro mlin služi za mešanje in homogenizacijo suhih vzorcev, emulzij ali suspenzij. Izvorni material se drobi in/ali melje s pomočjo kroglic v posodi za mletje. Na material, ki se melje, vplivajo centrifugalne sile zaradi vrtenja posode za mletje okoli lastne osi ter zaradi podporne plošče.  

CEVNE PEČI TIPA CARBOLITE FURNACES CTF

Cevne peči tipa Carbolite Furnaces CTF se pogosto uporabljajo za različne termične procese, kot so kaljenje, žarjenje, sušenje, sintezo materialov in druge termične obdelave. Te peči so zasnovane tako, da omogočajo natančen nadzor temperature znotraj cevi, kar je ključno pri številnih aplikacijah, kot so raziskave, industrijski procesi in laboratorijsko delo.

Cevne peči tipa Carbolite Furnaces CTF

Cevne peči tipa Carbolite Furnaces CTF se pogosto uporabljajo za različne termične procese, kot so kaljenje, žarjenje, sušenje, sintezo materialov in druge termične obdelave. Te peči so zasnovane tako, da omogočajo natančen nadzor temperature znotraj cevi, kar je ključno pri številnih aplikacijah, kot so raziskave, industrijski procesi in laboratorijsko delo.  

KOMORA ZA INERTNO ATMOSFERO

Komora za inertno atmosfero, imenovana tudi glove box, se uporablja za manipulacijo s snovmi v okolju, ki ne vsebuje kisika, vlage ali drugih kontaminantov. To okolje omogoča delo z občutljivimi materiali, kot so zračno občutljive spojine ali materiali, ki so občutljivi na vlago. Uporabnik vstopi v komoro preko rokavic, ki so del sistema, kar omogoča manipulacijo z materiali znotraj komore, ne da bi prišlo do kontaminacije ali reakcije s kisikom ali vlago iz okolice.  

TERMOGRAVIMETRIČNI ANALIZATOR- TGA/SDTA 851e IN TGA2, METTLER TOLEDO

Termogravimetrični analizator se uporablja za termogravimetrično analizo materiala, ki meri spremembo teže vzorca med segrevanjem, hlajenjem ali pri konstantni temperaturi. Njegova glavna uporaba je karakterizacija materialov glede na njihovo sestavo. Področja uporabe vključujejo plastične materiale, elastomere, termo trdne spojine, mineralne spojine in keramiko, pa tudi širok nabor analiz v kemični in farmacevtski industriji.  

DIFERENČNI DINAMIČNI KALORIMETER- DSC3, METTLER TOLEDO

Diferenčni dinamični kalorimeter se uporablja za termično nalizno tehniko imenovano diferencialna dinamična kalorimetrija (DSC). Diferenčni dinamični kalorimeter meri spremembe entalpije vzorcev zaradi sprememb njihovih fizikalnih in kemijskih lastnosti v odvisnosti od temperature ali časa.  

SISTEM ZA LASERSKO MERJENJE VELIKOSTI DELCEV- DLS, ZETASIZER NANOSERIES, MALVERN

Sistem za lasersko merjenje velikosti delcev se uporablja za določanje velikosti delcev v raztopinah ali disperzijah. S tem postopkom lahko analiziramo gibanje delcev, ki je posledica Brownovega gibanja, in iz tega izračunamo njihovo hidrodinamsko velikost. DLS se pogosto uporablja v različnih disciplinah, kot so kemija, biologija, farmacija in materialna znanost, za preučevanje velikosti in porazdelitve delcev v različnih sistemih.  

MIKROVALOVNA PEČICA, CEM DISCOVER SP

Mikrovalovna pečica CEM Discover SP se uporablja predvsem za hitro in učinkovito izvajanje sintez organskih spojin ter pripravo različnih materialov v kemiji. Pečica omogoča sintezo pri visokih temperaturah in tlakih, kar omogoča hitrejše reakcije ter izboljšuje izkoristek. Uporablja se tudi v laboratorijskih in industrijskih okoljih za raziskave in razvoj novih spojin, analizo materialov ter pripravo vzorcev za različne aplikacije v kemiji in sorodnih disciplinah.  

FTIR Shimadzu IRAffinity – 1 spektrofotometer

FTIR Shimadzu IRAffinity-1 omogoča visokokakovostne analize v srednjem IR območju (MID: 4000-650 cm-1) in daljnem IR območju (FAR: 700-300 cm-1) v transmisiji (KBr tablete) ali atenuirani totalni refleksiji (ATR). FTIR spektroskopija je zelo uporabna za natančno in zanesljivo določanje strukture in sestave različnih snovi v različnih aplikacijah, vključno s kemijo, farmacijo, materiali, biotehnologijo in okoljskimi znanostmi Omogoča hitro, občutljivo in nedestruktivno analizo vzorcev.

Vrstični elektronski mikroskop – SEM

Vrstični elektronski mikroskop – SEM Vrstični elektronski mikroskop (SEM) je vrsta mikroskopa, ki ustvarja slike s skeniranjem površine vzorca s koncentriranim snopom elektronov. Elektroni medsebojno delujejo z atomi v vzorcu in ustvarjajo signale, ki prenašajo informacije o topografiji in sestavi površine vzorca. SEM se uporabljajo na različnih področjih, vključno z znanostjo o materialih, biologijo in geologijo, za preučevanje površinske strukture in sestave širokega nabora materialov.  

Porozimeter Micromeritics Tristar II 3020

Tristar II 3020 zagotavlja visokokakovostne meritve površine in poroznosti na trdnih materialih z uporabo tehnike adsorpcije plina. TriStar II je popolnoma avtomatiziran analizator s tremi postajami, ki lahko poveča hitrost in učinkovitost analiz nadzora kakovosti, z natančnostjo, ločljivostjo in zmanjšanjem podatkov, ki izpolnjujejo večino raziskovalnih zahtev. Zaradi njegove hitrosti in natančnosti je idealen instrument za široko paleto aplikacij, ki vključujejo farmacevtske izdelke, katalizatorje, ogljik, kozmetiko, barve, pigmente, geoznanost, gorivne celice, visokotehnološko keramiko in še veliko več. Instrument ima možnost kriptona, ki omogoča meritve v območju zelo nizke površine.

Helijev piknometer Micromeritics AccuPyc II 1340

S plinskim piknometrom izmerimo pravo, absolutno in skeletno gostoto praškastih trdnih snovi. Naprava deluje na osnovi plinskega zakona, kjer se kot izpodrivni medij uporabljajo inertni plini, kot so helij, dušik ali zrak. Volumen vzorca se v našem primeru določi po spremembi tlaka He v celici z določenim volumnom. Iz podatka za maso (tehtanje), piknometer izračuna pravo gostoto.  

Gostotomer Micromeritics GeoPyc 1365

Gostotomer GeoPyc samodejno določi prostornino in gostoto trdnega vzorca. Med analizo najprej izmerimo volumen finega, suhega, tekočega praška z visoko stopnjo pretočnosti, imenovanega DryFlo. Nato vzorec potopimo v DryFlo medij in izmerimo volumen vzorca na osnovi premika. Ker DryFlo upošteva površinske nepravilnosti materiala, dosega tesno pakiranje okoli preiskovanega vzorca in ne vstopa v najmanjše pore (z vhodnimi premeri manjšimi od približno 25 mikronov), lahko izmerimo prostornino, gostoto in poroznost vzorcev z nepravilno obliko ali celo več kosov. Analiza je hitra in tiha, za vzorec pa nedestruktivna.

Elementni analizator PerkinElmer CHNS 2400 SERIES II SYSTEM

Elementni analizator PerkinElmer® 2400 Series II CHNS/O (2400 Series II) je preizkušen instrument za hitro določanje masnih deležev ogljika, vodika, dušika in žvepla v organskih in drugih vrstah trdnih materialov. Aparatura nudi tudi opcijo določanja kisika. Ima sposobnost obdelave najrazličnejših vzorcev vrste na področju farmacije, polimerov, kemikalij, okolje in energija. Analiza temelji na klasični metodi Pregl Dumas, kjer se vzorci sežgejo v čisti kisikovi atmosferi, pri čemer nastanejo zgorevalni plini, ki se izmerijo na avtomatiziran način.  

Jedrska magnetna resonanca - NMR

NMR spektroskopija je vsestranska in nedestruktivna analizna metoda, ki zagotavlja podrobne informacije o kemijski strukturi, sestavi in dinamiki širokega spektra trdnih in tekočih vzorcev, zaradi česar je dragoceno orodje v znanstvenih raziskavah in različnih aplikacijah.  Njeno uporabo je mogoče najti, na primer, v študijah farmacevtskih izdelkov za določitev strukture molekul zdravil v trdni obliki ter njihove interakcije s pomožnimi snovmi. NMR spektroskopija v trdnih snoveh je tudi eno najmočnejših orodij za preučevanje nanoporoznih materialov.

Laboratorij za regulacijo

V tem laboratoriju se študenti tekom vaj spoznajo regulacijo na demonstracijskih napravah za pet najpomembnejše veličine v kemijskih industriji, in sicer regulacija : 1) temperature, 2) tlaka, 3) pretok, 4) nivoja tekočine ter 5) pH tekočin.

RIUM projekt

Najnovejša pridobitev v sklopu projekta RIUM sta dve postavitvi mikroreakcijskih sistemov. Ta omogoče izvajanje celotnih procesov “v malem”. Mikroreaktorski sistemi imajo prednost v primerjavi s klasičnim pristopom predvsem v zmanjšanih toplotnih, tlačnih in snovnih gradientov. Naprava je modularna, kar omogoča povezovanje modulov v različne vrstne rede, ki se lahko med sabo znatno razlikujejo. Pri tem imamo na voljo tudi module za foto- in eletrokemijo, kolone in membransko separcijo

Mikroskop na atomsko silo (AFM) - MFP 3D Origin Plus (Asylum/Oxford Instruments)

Mikroskop na atomsko silo (angl. atomic force microscope, AFM) omogoča preučevanje topografije v atomski ločljivosti in študij interakcij med AFM-konico in atomi vzorca. Uporaben je za preučevanje tako prevodnih kot tudi neprevodnih materialov. Ima možnost sklopitve s potenciostatom/galvanostatom, kar omogoča izvajanje elektrokemijskih meritev ob spremljanju topografskih in morfoloških lastnosti vzorca na atomski skali.  

Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4 (PalmSens)

MultiPalmSens4 je večkanalni potenciostat/galvanostat z impedančnim analizatorjem, ki je sestavljen iz 5 neodvisnih potenciostatov PalmSens4. Vsi neodvisni kanali omogočajo izbiro 9 tokovnih območij od 100 pA do 10 mA in imajo potencialno območje ±10 V. Z vsakim neodvisnim kanalom lahko izvedemo meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije z maksimalno frekvenco 1 MHz.

Sistem za ultračisto vodo PURELAB FLEX 3 (ELGA LabWater)

PURELAB FLEX 3 je sistem za proizvodnjo ultračiste vode (upornost 18,2 MΩ·cm), kjer tehnologija čiščenja in nadzor nad kakovostjo vode omogočata visoko kakovost. Vgrajen ima 7 L rezervoar za shranjevanje ultračiste vode. Poleg tega PURELAB FLEX 3 omogoča prilagodljivo doziranje ultračiste vode.  

Plinski kromatograf z detektorjem na toplotno prevodnost in avtomatskim vzorčevalnikom (GC-TCD) - GC-TCD Nexis GC-2030 (Shimadzu)

Plinski kromatograf z detektorjem na toplotno prevodnost in avtomatskim vzorčevalnikom se uporablja za analizo različnih analitov, ki imajo drugačno toplotno prevodnost od nosilnega plina. Avtomatski vzorčevalnik omogoča minimalni volumen injiciranja vzorca 0,2 µL in maksimalni volumen injiciranja vzorca 10,0 µL. Instrument GC ima vgrajeno elektronsko kontrolo pretokov in tlakov vseh priključenih plinov.  

Spektrofotometer – UV-1900i (Shimadzu)

Spektrofotometer UV-1900i ima dvožarkovno optiko, ki pokriva območje valovnih dolžin med 190 nm in 1100 nm s spektralno širino 1 nm in fotometričnim območjem do 4 Abs. Šum, ki je zaznan pri 700 nm, je manjši od 0,00005 Abs. Vgrajeno ima funkcijo ultra hitrega skeniranja, ki omogoča zbiranje podatkov s hitrostjo 29 000 nm/min.  

Atomski absorpcijski spektrometer z grafitno pečico in avtomatskim vzorčevalnikom (AAS) - AA-7000 (Shimadzu)

Atomska absorpcijska spektroskopija je ena izmed najpogostejših spektroskopskih analiznih tehnik, uporabljenih za kvantitativno analizo elementov.  AA-7000 ima dvožarkovni optični sistem, z območjem valovnih dolžin od 185 do 900 nm. Omogoča vzorčenje od 2 do 90 µL in avtomatsko optimizacijo plamena. Instrument ima varnostne funkcije kot so nadzor tlaka plinov, avtomatsko detekcijo puščanja gorilnega plina, nadzor plamena in avtomatsko ugašanje plamena ob izpadu električne energije ter senzor za vibracije. Grafitna pečica (GFA-7000A) ima nadzor temperature, pretoka plina in avtomatsko optimizacijo parametrov za posamezen ciljni element. Ta nadzor ima ključno vlogo v vseh fazah analize, vključno s sušenjem, upepeljanjem (razkroj) in atomizacijo. Opremljen je z dvema ločenima vhodoma za pline – za inertni plin in oksidant. Temperaturni nadzor omogoča delovanje v širokem temperaturnem območju, ki sega od sobne temperature do 3000 °C. Omogoča do 20 korakov nastavitev temperaturnih programov. Avtomatski vzorčevalnik (ASC-7000) v AA-7000, ki ga upravlja programska oprema, podpira plamensko tehniko in tehniko grafitne pečice (elektrotermično) in ima kapaciteto za 60 vzorcev. Vgrajen ima mehanizem izpiranja za preprečevanja kontaminacije med dvema vzorcema.  

Mikrovalovni sistem za razklope ETHOS LEAN in ETHOS EASY (Milestone)

Ker sistemi za mikrovalovni razklop omogočajo učinkovito metodo priprave vzorcev za analizne tehnike, kot so atomska absorpcijska spektroskopija (AAS), ICP-OES in ICP-MS, je mikrovalovni razklop ena najpogosteje uporabljenih tehnik priprave vzorcev.V sistemih za mikrovalovni razklop pride do popolnega razklopa trdnih vzorcev (kovin, hrane, zemlje, zdravil in drugih) pri povišani temperaturi in tlaku. Trdni vzorci se (večinoma) pretvorijo v tekoče s pomočjo kislin in oksidantov. Čas razgradnje je odvisen od vzorca, vendar običajno ne traja več kot 60 minut.V našem laboratoriju uporabljamo sistem za kislinske mikrovalovne razklope, zasnovan za razklope v posodah zaprtega tipa, ki omogoča uporabo različnih kombinacij kislin in popoln nadzor nad več reakcijskimi parametri.  

Mlinček za homogenizacijo vzorca – B-400 (Büchi)

Mlinček Büchi B-400 je zasnovan za učinkovito homogenizacijo vzorcev.  Uporaben je za materiale z visoko vsebnostjo vode, maščob ter vlaken in je odporen proti nizkim temperaturam v primeru dela z zamrznjenimi vzorci. Mletje je izvedeno z uporabo inertnih keramičnih nožev. Uporablja se za predpripravo vzorcev za nadaljnje analize.  

Avtomatski titrator – DL70 (Mettler Toledo)

Z uporabo avtomatskega titratorja postopek titracije izvajamo avtomatiziramo, kar omogoča večjo natančnost (ponovljivost in obnovljivost) titracij, hkrati pa skrajšamo čas izvajanja in zmanjšamo potrebo osebja po tehničnih veščinah ročne titracije.  

Laboratorijski rotavapor – Rotavapor® R-100 (Büchi)

Rotacijski uparjalnik je naprava, ki se uporablja v laboratorijih za učinkovito odparevanje topil iz vzorcev. Odparevanje topila poteka s pomočjo zniževanja tlaka, kar povzroči znižanje temperature vrelišča topila in njegovo učinkovito uparjanje pri zmernih temperaturah. Zasnovan je za zanesljivo in fleksibilno rotavapiranje, ki pokriva večino potreb pri aplikacijah evaporacije. Rotavapor® R-100 omogoča hitrost vrtenja bučke v grelni kopeli od 20 do 280 obratov/min, prav tako je mogoče kontrolirati temperaturno območje od 20 do 95 °C.  

Masna spektrometrija sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta (ToF-SIMS MS/MS) – IONTOF M6

Masna spektrometrija sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta (angl. time-of-flight secondary ion mass spectrometry, ToF-SIMS) je tehnika površinske analize, ki se uporablja za merjenje masnih spektrov na površini trdnih snovi. Spektrometer omogoča visokoločljivo analizo elementne in molekulske sestave površin. Omogoča visoko masno ločljivost, visoko prostorsko ločljivost in globinsko profiliranje z dvojnim izvorom ionskih žarkov, tako za prevodne kot za izolacijske materiale.Uporaba različnih ionskih izvorov omogoča analizo anorganskih in organskih materialov (slednje zlasti v kombinaciji z GCIB), pri čemer lahko izmerimo spektre visoke masne ločljivosti tudi za lažje elemente, kot so vodik, dušik in kisik. Omogoča tudi pridobivanje slike površine (angl. imaging) z visoko prostorsko ločljivostjo (

Rentgenska fotoelektronska spektroskopija XPS (Kratos Supra+)

Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) je tehnika za površinsko analizo, ki omogoča določanje elementne sestave in okolja elementa – njegovo oksidacijsko stanje in kemijske vezi.Kratos Supra+ omogoča avtomatske kotno ločljive meritve, segrevanje in hlajenje vzorca ter globinsko profiliranje organskih snovi s tehnologijo GCIB (angl. gas cluster ion beam) in globinkso profiliranje anorganskih snovi z monoatomnim Ar+.  

Profilometer DektaXT (Bruker)

Kontaktni profilometer je instrument, ki omogoča določitev profila vzorca tako, da z diamantno konico drsi po površini in zapisuje odmik od referenčne ravnine vzorca. Tako pridobimo podatke o hrapavosti površine, 3D-profilu površine in tudi debelini površinske plasti.Napravo uporabljamo za preiskovanje različnih vrst trdnih materialov površine do 10 cm v x-smeri in do 10 cm v y-smeri. Slednje dopolnjuje meritve mikroskopije na atomsko silo (AFM), kjer smo omejeni na 120 mikrometrov v x-smeri in 120 mikronov v y-smeri. V primerjavi z AFM, profilometer omogoča določanje topografije vzorcev z mnogo večjo višinsko razliko, vendar je njegova prostorska ločljivost (v primerjavi z instrumentom AFM) manjša.Profilometer DektakXT proizvajalca Bruker je opremljen s konicami premera 2 µm, 5 µm in 12 µm.

Plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem in plamensko ionizacijskim detektorjem (GC-MS) - GC-MS, GCMS-QP2020 NX (Shimadzu)

Plinska kromatografija z masno spektrometrijo (GC-MS) omogoča analizo različnih vzorcev. V koloni pride do ločbe vzorca na različne komponente, pri čemer se komponente eluirajo iz kolone po določenem času. Opremljen je z masno selektivnim (MS) detektorjem in plamensko ionizacijskim detektorjem (FID). Vnos vzorca v plinski kromatograf lahko poteka s tehniko vzorčenja iz nezapolnjenega prostora nad vzorcem (angl. headspace), injiciranjem tekočih vzorcev ali mikroekstrakcijo na trdni fazi (angl. solid phase microextraction, SPME). Instrument je opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom, ki lahko analizira 162 tekočih in 45 plinastih vzorcev. Ima dva angl. split/splitless injektorja, enega za MS-sistem in drugega za FID-sistem, kar omogoča sočasno namestitev dveh kromatografskih kolon.  

Ionski kromatograf (IC) - HIC-ESP (Shimadzu)

Ionska kromatografija (IC) se uporablja za določevanje kationov in anionov. Na podlagi interakcij nabitih delcev analita z nasprotno nabitimi funkcionalnimi skupinami stacionarne faze je mogoče ločiti različne ione.IC je sestavljen iz avtomatskega vzorčevalnika, peči, črpalke za dovajanje topila, supresorja, razplinjevalca in detektorja. Uporaba avtomatskega vzorčevalnika omogoča zelo hitro injiciranje, sistem inertne črpalke optimizira nadzor nad dovajanjem topila, supresor pa zmanjša signal ozadja iz eluenta.

RIUM - UM na zemljevidu institucij z opremo za najnaprednejšo površinsko analizo

RIUM - X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija

Mariborski raziskovalci razvijajo inovativne bioaktivne prevleke za ortopedske vsadke

HTML

DOBRODOŠLI NA ŠTUDIJU KEMIJE IN KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA

Študijski programi FKKT Univerze v Mariboru

HTML
HTML
HTML
HTML
HTML

BRUC, dobrodošel na Fakulteti za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo!

Kje nas najdete?

TPO in AED

V videoposnetku je predstavljen prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporaba avtomatski električni defibrilator

Predstavitev fakultete

Uradne ure in kontakti referata

HTML

Kemijski slovar

Predavalnica A-107

Kemik in kemijski inženir

Restavracija Eat Smart

DOBRODOŠLI NA ŠTUDIJU KEMIJE IN KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA

Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

RIUM - UM na zemljevidu institucij z opremo za najnaprednejšo površinsko analizo

RIUM - X-žarkovna fotoelektronska spektroskopija

Mariborski raziskovalci razvijajo inovativne bioaktivne prevleke za ortopedske vsadke