Ekonomska šola Novo mesto

Podjetništvo

Utrinki s proslave ob slovenskem kulturnem prazniku

Podjetništvo

Podjetniške dejavnosti so značilnost naše šole. Poleg predmeta podjetništvo, v gimnazijskem programu, imamo na šoli tudi podjetniški krožek, v katerega se vključujejo dijaki vseh naših programov, od gimnazijskega do trgovskega. Podjetniške aktivnosti pri dijakih krepijo samozavest, inovativnost, samostojnost in jih vodijo do uresničevanja lastnih zamisli. Naučijo se upoštevati mnenje drugih in sodelovati v timih. Za celovit podjetniški razvoj mladih poskrbimo tudi s sodelovanjem na Start-Up vikendih, pri projektu ZUIP (Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo do podjetnosti) in na različnih tekmovanjih, kot so na primer POPRI. Zabaven način pridobivanja novih znanj in kompetenc, ki nam pridejo prav v šolskem okolju in vsakodnevnem življenju.

Drugačen pouk

Učilnica za drugačen pouk

Pouk že dolgo ne spada strogo v šolske klopi. Razgiban, moderen prostor daje domišljiji svobodo. To nam nudi učilnica za drugačen pouk, kjer poteka šolsko delo na zanimiv, aktiven način.  V tem prostoru potekajo tudi vaje za naše kulturne prireditve.    Odlomek z zadnje prireditve si lahko ogledate.

Opis Video Studio

Video studio uporabljajo dijaki programa medijski tehnik pri modulih medijsko oblikovanje ter snemanje in montaža. V studiu se dijaki naučijo uporabe snemalne opreme in pri snemanju različnih oddaj, kot so novice, pogovorne oddaje, vremska napoved ipd., pridobijo veščine rokovanja s studijsko opremo.

Video studio

Video studio

Foto studio

Foto studio uporabljajo dijaki programa medijski tehnik pri modulih medijsko oblikovanje ter izražanje s sliko in zvokom. V studiu se dijaki naučijo rokovati s fotoaparatom in uporabe dodatkov za fotografiranje. Poleg tega se dijaki naučijo pravil za fotografiranje različnih fotografskih tem in priprave prostora in opreme za fotografiranje.

Foto studio

Foto studio

Učilnica za grafični pouk in likovno umetnost

V specializirani učilnici za grafični in likovni pouk dijaki spoznavajo svetovne mejnike v likovni umetnosti ter v oblikovanju. Naučijo se temeljnih pravil dobrega oblikovanja. Znanje pa izkazujejo skozi lastna avtorska dela z aktualnimi vsebinami in v raznolikih likovnih tehnikah. Z deli se vsakoletno udeležujejo tudi številnih natečajev doma in v tujini.

GRO-06

Tiskarska delavnica

Grafični in medijski procesi in tipografija in reprodukcija sta poglavitna modula, kjer dijaki spoznajo, kako oblikovati tiskovine in jih pripraviti za tisk. V tiskarni pa jih natisnejo na digitalnem tiskarskem stroju. Dodelajo jih v končno obliko s pomočjo rezalnega stroja, zgibalnega stroja in žlebilne naprave. Nastanejo različne tiskovine, kot so: vizitke, letaki, plakati, zloženke, ceniki, katalogi, publikacije, revije ...

Tiskarna

Navodila virtualnega sprehoda

Nagovor ravnateljice

Ragov Log

Avla

Avla

Učno podjetje

Učno podjetje je pisarna, kjer poteka praktični del pouka v programu ekonomski tehnik. Dijaki tukaj pridobivajo uporabna znanja, saj ustanovijo svoje namišljeno podjetje, v katerem se tudi zaposlijo. Izbirajo lahko med zaposlitvijo v komercialnem oddelku, kadrovski službi, tajništvu ali računovodstvu. Učno podjetje ima tudi direktorja, ki skrbi, da zaposleni delujejo kot tim, saj je le tako lahko njihovo podjetje uspešno. Svoje podjetje pa predstavijo tudi na mednarodnem sejmu učnih podjetij.

Učno podjetje

Reklama za učno podjetje Take&Bake

Opis računalnice

Na šoli imamo 8 računalniških učilnic, v katerih poteka pouk strokovnih predmetov tako, da vsak dijak dela na svojem računalniku. Moderna računalniška oprema in najnovejša programska oprema omogoča dijakom spoznavanje tistih orodij, ki jih bodo potrebovali pri svojem izbranem poklicu. Vsi računalniki so opremljeni s hitrimi procesorji, zmogljivo grafično kartico, SSD diski in zadostno količino RAM-a za delo z najzahtevnejšimi medijskimi progami.

Računalniška učilnica 2

Avla - Tajni agent

Računalniška učilnica

Na šoli imamo 8 računalniških učilnic, v katerih poteka pouk strokovnih predmetov tako, da vsak dijak dela na svojem računalniku. Moderna računalniška oprema in najnovejša programska oprema omogoča dijakom spoznavanje tistih orodij, ki jih bodo potrebovali pri svojem izbranem poklicu.

Računalniške učilnice

Računalniška učilnica 6

Učilnica EKG

Izjava bivše dijakinje Lejke Majkič

Predstavitev ekonomskega tehnika

Predstavitev medijski tehnik

Program Trgovec

Program Prodajalec

Knjižnica

Predmetnik Trgovec

Predmetnik Ekonomska gimnazija

Predmetnik Ekonomski tehnik

Predmetnik: Medijski tehnik

Podjetništvo

Utrinki s proslave ob slovenskem kulturnem prazniku

Drugačen pouk

Video studio

Video studio

Foto studio

Delo dijakov v foto studiu

GRO-06

Tiskarna

Navodila virtualnega sprehoda

Nagovor ravnateljice

Ragov Log

HTML

Avla

Med odmori se dijaki radi družijo, zato smo poskrbeli za domačnost v naših avlah, dijaška razvojna skupina pa poskrbi, da se tu vedno kaj zanimivega dogaja.
Tako v avlah vsako leto dijake pogostimo s slovenskim zajtrkom ali pa se pripravljajo na veseli december.
Ena od avl je namenjena eko kotičku, v katerem zbiramo zamaške, odpadne baterije in se pripravljamo na eko aktivnosti.

Učno podjetje

Reklama za učno podjetje Take&Bake

Računalniška učilnica 2

Avla - Tajni agent

Računalniške učilnice

Vsi računalniki so opremljeni s hitrimi procesorji, zmogljivo grafično kartico, SSD diski in zadostno količino RAM-a za delo z najzahtevnejšimi medijskimi progami.

Računalniška učilnica 6

Učilnica EKG

Predstavitev EKG

Izjava bivše dijakinje Lejke Majkič

Predstavitev ekonomskega tehnika

Predstavitev medijski tehnik

Program Trgovec

Program trgovec je triletni program. To je pravi program za tiste, ki imajo radi praktično delo. Dijaki spoznajo različne vrste blaga in njihove lastnosti ter pot blaga od proizvodnje do trgovine. Naučijo se, kako kupcem svetovati in kako prodajati v trgovini in tudi preko spleta. Z oblikovanjem prodajnega prostora in aranžiranjem pa se naučijo kupca še dodatno pritegniti.

Program Prodajalec

Knjižnica

V šolski knjižnici hranimo več kot 25.000 enot različnega gradiva, ki je v večini namenjeno našim učencem srednje in študentom višje šole. Na mladinskem oddelku je na ogled in v izposojo pripravljen izbor kvalitetnih mladinskih knjig slovenskih in tujih avtorjev, na priročnem oddelku pa znanstvene publikacije, priročniki in strokovna literatura z vseh znanstvenih področij. Obiskovalcem želimo v naši čitalnici ponuditi kakovostno preživljanje prostega časa med šolskimi odmori. V ta namen so jim v priročni čitalniški zbirki na razpolago enciklopedije, leksikoni in slovarji. V udobni čitalnici so jim na voljo različne sedalne površine in številne revije ter dnevno časopisje. Študijski prostor smo opremili z računalniki, ki jih obiskovalci uporabljajo za iskanje informacij in brskanje po internetu.

Predmetnik Trgovec

Predmetnik Ekonomska gimnazija

Predmetnik Ekonomski tehnik

Predmetnik: Medijski tehnik