Sztuka w służbie ideologii. Wizerunek kobiety w plakacie socrealistycznym PRL-u

BROSZURA. SZTUKA W SŁUŻBIE IDEOLOGII.

„8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet", Tadeusz Jodłowski, Barbara Zbrożyna, 1955, 99.4 cm x 69.2 cm, WMN/Pl/1076

„Na dany sygnał – maszyna w ruch", Tadeusz Kobak, 1955, 47.6 cm x 67.5 cm, WMN/Pl/1668

„Pozdrawiamy kobiety pracujące dla pokoju i rozkwitu ojczyzny!", Wojciech Fangor, Jerzy Tchórzewski, 1953, 98.8 cm x 67.1 cm, WMN/Pl/757

„Czekają na ciebie maszyny srebrne, orle przeloty, szlaki podniebne", Adam Bowbelski, 1954, 100.2 cm x 70 cm, WMN/P/1562

„10 lat pracy ludu dla ludu", Tadeusz Gronowski, 1954 WMN/Pl/945

„Dałaś Polsko Ludowa swym dzieciom / Dzień radosny Dziesięciolecia (…)", Tadeusz Gronowski, 1955, 98.9 cm x 69 cm, WMN/Pl/613

„Rady Narodowe. Władza ludu dla dobra ludu", Stefan Wielgus, 1954, 85.5 cm x 60.5 cm, WMN/Pl/698

"Cześć przewodnikom pracy miast i wsi", Mieczysław Kościelniak, 1950, 70,1 cm x 97,6 cm, WMN/PI/1010

„Dla Ciebie Ojczyzno biją nasze młode serca. II Zjazd ZMP" Mieczysław Teodorczyk, 1955, 99.6 cm x 69.4 cm, WMN/Pl/700

„10 lat Polski Ludowej", Julia Pirotte (fotografia), Włodzimierz Zakrzewski, 1954, 100.2 cm x 69.8 cm, WMN/Pl/684

Organizatorzy wystawy "Sztuka w służbie ideologii ..."

„Do dobrobytu, do socjalizmu. I Krajowy Zjazd Spółdzielczości Produkcyjnej, Warszawa, luty 1953", Witold Chmielewski, Wiktor Górka, 1953, 99.7 cm x 69.4 cm, WMN/Pl/1561

„Zgłoś się do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych" Zbigniew Rychlicki, 1955, 58.7 cm x 40.6 cm, WMN/Pl/982

„Miliony kobiet świata jednoczą się w walce o pokój i szczęście swych dzieci. Światowy Kongres Kobiet, Kopenhaga, czerwiec 1953", WAG (opracowanie graficzne), Sz. Górski (fotografia), 1953, 85 cm x 58.4 cm, WMN/Pl/218

„Uprzejmie i szybko obsługujemy ludzi pracy" Konstanty Sopoćko, 1953, 70.3 cm x 50.1 cm, WMN/Pl/954

„Społeczeństwo polskie piętnuje piratów z Tajwanu", Mieczysław Kościelniak, 1954, 95.6 cm x 66.3 cm, WMN/Pl/704

„Sportowcy witają X-lecie Polski Ludowej. II Ogólnopolska Spartakiada", 17-25 lipca 1954, 69.4 cm x 99.4 cm, WMN/Pl/1307

„Zdobędziesz piękny zawód w Zasadniczej Szkole Zawodowej" Artur Nacht-Samborski, 1952, 100 cm x 66.7 cm, WMN/Pl/886

„Witamy dziesiąty rok Polski Ludowej" Tadeusz Gronowski, 1953, 99 cm x 65.5 cm, WMN/Pl/671

„Cały naród buduje swoją Stolicę", Wiktor Górka, 1954, WMN/Pl/1086

„Ogólnopolsko konkurs o tytuł najlepszej świetlicy, domu kultury, biblioteki. Walcz zespołowo o przodownictwo ", Witold Chmielewski, 1953, 85,7 cm x 58,1 cm, WMN/Pl/923

[ZOBACZ WYSTAWĘ STAŁĄ GALERIA PLAKATU Z OKRESU SOCREALIZMU](https://www.skanowanie.xyz/wmn-galeria-socrealizmu)

„Z wspólnej pracy wyższe plony!", Jerzy Korolkiewicz, 1954, 85,5 cm x 60 cm, WMN/Pl/1013