Malarstwo i Rzeźba Polska 1945-2010r. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

OLGIERD TRUSZYŃSKI

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

KAZIMIERZ MIKULSKI

ALEKSANDER KOBZDEJ

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

RYSZARD WINIARSKI

TADEUSZ KANTOR

SALA X / ROOM X

ZBYLUT GRZYWACZ

JAROSŁAW MODZELEWSKI

WŁODZIMIERZ PAWLAK

JERZY RYSZARD ZIELIŃSKI (JURRY)

JAN TARASIN

KIEJSTUT BEREŹNICKI

MAREK OBERLÄNDER

ANTONI FAŁAT

TADEUSZ BRZOZOWSKI

RYSZARD GRZYB

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

BRONISŁAW KIERZKOWSKI

ALFRED LENICA

ARTUR NACHT-SAMBORSKI

SALA VII / ROOM VII

TADEUSZ BRZOZOWSKI

ZBYLUT GRZYWACZ

STANISŁAW BORYSOWSKI

RAJMUND ZIEMSKI

TADEUSZ GODZISZEWSKI

MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI

PLAN WYSTAWY / EXHIBITION PLAN

ALFRED LENICA

ANTONI RZĄSA

SALA IX / SALA IX

SYLWESTER AMBROZIAK

JAN BERDYSZAK

TADEUSZ GODZISZEWSKI

PAWEŁ ALTHAMER

EDWARD DWURNIK

ŁUKASZ KOROLKIEWICZ

HENRYK SIWICKI

MARIA JAREMA

TADEUSZ BRZOZOWSKI

LECH KUNKA

ALEKSANDRA JACHTOMA

STEFAN GIEROWSKI

JERZY NOWOSIELSKI

JERZY TCHÓRZEWSKI

WŁODZIMIERZ PAWLAK

MAREK ŻUŁAWSKI

OLGIERD TRUSZYŃSKI

TADEUSZ GODZISZEWSKI

WITOLD MARCINIAK

WACŁAW TARANCZEWSKI

TOMASZ TATARCZYK

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

JAN ZIEMSKI

WŁADYSŁAW HASIOR

TADEUSZ KANTOR

EDWARD KRASIŃSKI

HENRYK STAŻEWSKI

JERZY KRAWCZYK

HENRYK STAŻEWSKI

MAREK ŻUŁAWSKI

MARIAN BOGUSZ

STANISŁAW FRENKIEL

ANDRZEJ SADOWSKI

HENRYK WANIEK

ANTONI FAŁAT

ZBIGNIEW MAKOWSKI

ALINA SZAPOCZNIKOW

ANDRZEJ SADOWSKI

STEFAN GIEROWSKI

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

ŁUKASZ KOROLKIEWICZ

TYMON NIESIOŁOWSKI

STANISŁAW BORYSOWSKI

SALA VIII / ROOM VIII

ADAM MARCZYŃSKI

KIEJSTUT BEREŹNICKI

LEON TARASEWICZ

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

WŁADYSŁAW ZYCH

JACEK WALTOŚ

LESZEK SOBOCKI

ALFRED LENICA

PIOTR POTWOROWSKI

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

KAZIMIERZ GUSTAW ZEMŁA

ANNA ALINA GÜNTNER

TADEUSZ DOMINIK

WITOLD MARCINIAK

JOANNA GRABOWSKA

TYMON NIESIOŁOWSKI

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

WIEŻA RATUSZA STAROMIEJSKIEGO

Wieża Ratusza Staromiejskiego znajduje się w jego południowo-wschodnim narożniku. Jest najstarszą z wież rynkowych na terenie środkowej i wschodniej Europy. Od drugiej połowy XIII wieku, kiedy została zbudowana, była symbolem wielkości i niezależności miasta. Jest jedynym zachowanym elementem zabudowań śródrynkowych sprzed 1393 roku i zawsze była częścią większej kompozycji architektonicznej. Została „obudowana” bryłą ratusza i stała się jego najbardziej charakterystycznym elementem – główną ozdobą. Do 1385 roku jej wysokość wynosiła 23,5 m, po podwyższeniu – 40 m. Z poziomu drugiego piętra, zaglądając przez okienko z Galerii widzimy południową ścianę wieży wraz z ozdobami we wnękach – rytymi i malowanymi maswerkami, które zostały wykonane ok. 1330 roku. Są to wzory imitujące w swej formie kamienne lub ceglane wypełnienia średniowiecznych okien. Ten wyjątkowej urody fragment Ratusza Staromiejskiego widzimy z przestrzeni poświęconej obecnie sztuce 2 połowy XX wieku. To połączenie osiągnięć kultury na przestrzeni kilkuset lat może dać asumpt do spojrzenia na Ratusz Staromiejski jako miejsce szczególne, miejsce które dzięki zachowanej architekturze oraz muzealnym ekspozycjom pozwala zwiedzającemu poddać się genius loci tego miejsca!

JERZY NOWOSIELSKI

RYSZARD GRZYB

JONASZ STERN

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

JANUSZ PRZYBYLSKI

JONASZ STERN

ADOLF RYSZKA

OLGIERD TRUSZYŃSKI

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

KAZIMIERZ MIKULSKI

ALEKSANDER KOBZDEJ

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

RYSZARD WINIARSKI

TADEUSZ KANTOR

SALA X / ROOM X

ZBYLUT GRZYWACZ

JAROSŁAW MODZELEWSKI

WŁODZIMIERZ PAWLAK

JERZY RYSZARD ZIELIŃSKI (JURRY)

JAN TARASIN

KIEJSTUT BEREŹNICKI

MAREK OBERLÄNDER

ANTONI FAŁAT

TADEUSZ BRZOZOWSKI

RYSZARD GRZYB

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

BRONISŁAW KIERZKOWSKI

ALFRED LENICA

ARTUR NACHT-SAMBORSKI

SALA VII / ROOM VII

TADEUSZ BRZOZOWSKI

ZBYLUT GRZYWACZ

STANISŁAW BORYSOWSKI

RAJMUND ZIEMSKI

MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI

PLAN WYSTAWY / EXHIBITION PLAN

ALFRED LENICA

ANTONI RZĄSA

SALA IX / SALA IX

SYLWESTER AMBROZIAK

JAN BERDYSZAK

EDWARD DWURNIK

ŁUKASZ KOROLKIEWICZ

HENRYK SIWICKI

MARIA JAREMA

TADEUSZ BRZOZOWSKI

LECH KUNKA

ALEKSANDRA JACHTOMA

STEFAN GIEROWSKI

JERZY NOWOSIELSKI

JERZY TCHÓRZEWSKI

WŁODZIMIERZ PAWLAK

MAREK ŻUŁAWSKI

OLGIERD TRUSZYŃSKI

WITOLD MARCINIAK

WACŁAW TARANCZEWSKI

TOMASZ TATARCZYK

JAN ZIEMSKI

WŁADYSŁAW HASIOR

TADEUSZ KANTOR

EDWARD KRASIŃSKI

HENRYK STAŻEWSKI

JERZY KRAWCZYK

HENRYK STAŻEWSKI

MAREK ŻUŁAWSKI

MARIAN BOGUSZ

STANISŁAW FRENKIEL

ANDRZEJ SADOWSKI

HENRYK WANIEK

ANTONI FAŁAT

ZBIGNIEW MAKOWSKI

ALINA SZAPOCZNIKOW

ANDRZEJ SADOWSKI

STEFAN GIEROWSKI

W MUZEALNYM MAGAZYNIE - Kliknij i zobacz film/Click to see video

ŁUKASZ KOROLKIEWICZ

TYMON NIESIOŁOWSKI

STANISŁAW BORYSOWSKI

SALA VIII / ROOM VIII

ADAM MARCZYŃSKI

KIEJSTUT BEREŹNICKI

LEON TARASEWICZ

WŁADYSŁAW ZYCH

JACEK WALTOŚ

LESZEK SOBOCKI

ALFRED LENICA

PIOTR POTWOROWSKI

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI

KAZIMIERZ GUSTAW ZEMŁA

ANNA ALINA GÜNTNER

TADEUSZ DOMINIK

WITOLD MARCINIAK

JOANNA GRABOWSKA

TYMON NIESIOŁOWSKI

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

JERZY NOWOSIELSKI

RYSZARD GRZYB

JONASZ STERN

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

JANUSZ PRZYBYLSKI

JONASZ STERN

ADOLF RYSZKA