Otwieranie. Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Marian Bogusz

Marian Bogusz

Marian Bogusz

Josef Istler

Jerzy Tchórzewski

Aleš Veselý

Aleš Veselý

Hilary Krzysztofiak

Zbigniew Dłubak

Kajetan Sosnowski

Stefan Gierowski

Mikuláš Medék

Ignacy Bogdanowicz

Irena Kozera

Ryszard Siennicki

Ludmiła Popiel

Jerzy Fedorowicz

← Plakaty poszczególnych edycji plenerów w Osiekach z lat 1963-1981

→ Plakaty poszczególnych edycji plenerów w Osiekach z lat 1963-1981

Archiwalia dotyczące organizacji i przebiegu Plenerów koszalińskich 1963-1981

Archiwalia dotyczące organizacji i przebiegu Plenerów koszalińskich 1963-1981

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Autor zbiorowy

Ludmiła Popiel

Wędrujące centra sztuki

Marian Bogusz

Marian Sikora

Jadwiga Ślipińska

Melania Grudniewska

Jerzy Fedorowicz

Kliknij i zobacz

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Plenery w mieście

Artyści i artystki na Plenarach koszalińskich w Osiekach 1963-1981

Wędrujące centra sztuki - ruch plenerowy

Zbigniew Makowski

Alfred Lenica

Tihamér Gyamarthy

Eduard Ovčaček

Marian Bogusz

Judith Ádám

Jan Chwałczyk

Urszula Broll

Andrzej Urbanowicz

Andrzej Matuszewski

Jerzy Rosołowicz

Lech Kunka

Janina Żemojtel

Janusz Bersz

Miloš Urbásek

Jan Chwałczyk

Wanda Gołkowska

Bogusław Szwacz

Ireneusz Pierzgalski

Elżbieta Kalinowska

Teresa Tyszkiewicz

Stanisław Fijałkowski

Stanisław Fijałkowski

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska

Erna Rosenstein

Maria Michałowska

Maria Stangret-Kantor

Jerzy Fedorowicz

Ludmiła Popiel

Marian Bogusz

Wanda Gołkowska

Jan Berdyszak

Ignacy Bogdanowicz

Irena Kozera

Jan Ziemski

Henryk Berlewi

Ignacy Bogdanowicz

Adam Marczyński

Grzegorz Wdowicki

Henryk Stażewski

Ludmiła Popiel

Irena Kozera

Jerzy Fedorowicz

Lech Kunka

Jan Ziemski

Marian Szpakowski

Edward Krasiński

Jerzy Fedorowicz, Ludmiła Popiel

Andrzej Dłużniewski

Andrzej Dłużniewski

Andrzej Pawłowski

Mieczysław Wiśniewski

Zofia Broniek

Stefan Krygier

Ryszard Lech

Zbigniew Makarewicz

Henryk Morel

Wacław Twarowski

Tadeusz Eysymont

Benon Liberski

Jan Chwałczyk

Krystyn Zieliński

Kajetan Sosnowski

Ireneusz Pierzgalski

Jonasz Stern

Jan Świtka

Tadeusz Kantor

Anna Szpakowska-Kujawska

Zbigniew Makarewicz

Włodzimierz Borowski, Andrzej Dłużniewski

Józef Robakowski

Andrzej Lachowicz

Zbigniew Makarewicz

Wanda Gołkowska

Józef Robakowski

Antoni Mikołajczyk

Antoni Mikołajczyk

Krzysztof Wodiczko

Jan Chwałczyk

Zbigniew Dłubak

Jerzy Kałucki

Jacek Jóźwiak

Jerzy Fedorowicz, Ludmiła Popiel

Teresa Bujnowska

Andrzej Matuszewski

Andrzej Matuszewski

Barbara Kozłowska, Zbigniew Makarewicz, Antoni Dzieduszycki

Stefan Krygier

Kajetan Sosnowski

↑ Stefan Krygier

Eustachy Kossakowski

Andrzej Partum

Andrzej Dłużniewski

Zbigniew Warpechowski

Jan Dobkowski

Aleksandra Sieńkowska

Włodzimierz Borowski

Włodzimierz Borowski

← Stano Filko →

Zygmunt Wujek

Jerzy Bereś

Andrzej Matuszewski

Jerzy Fedorowicz, Ludmiła Popiel

Marian Bogusz →

← Marian Bogusz

Marian Bogusz

Marian Bogusz

Marian Bogusz

Ali Bunsch

Rajmund Ziemski

Andrzej Wróblewski

Jan Lenica

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska

Roman Owidzki

Roman Owidzki

Rajmund Ziemski

Jerzy Skarżyński

Jerzy Kujawski

Jerzy Kujawski

Jerzy Kujawski

Alfons Hopf

Alfons Hopf

Makieta Galerii Sztuki Nowoczesnej według projektu Mariana Bogusza i Jerzego Oplustila z 1956 roku, wykonanie: Jakub Nowak

Andrzej Ciesielski

Krzysztof Zarębski

Krzysztof Zarębski

Anna Kutera

Maria Pinińska-Bereś

Łódź Kaliska

Zdzisław Jurkiewicz

Maria Michałowska

Jarosław Kozłowski

Jan Chwałczyk

Zbigniew Dłubak

Natalia Lach-Lachowicz

Natalia Lach-Lachowicz

Jerzy Kałucki

Jerzy Bereś

Andrzej Matuszewski

Wojciech Krzywobłocki

Wojciech Krzywobłocki

Andrzej Pawłowski

Barbara Kozłowska, Zbigniew Makarewicz, Antoni Dzieduszycki

Jerzy Treliński, Andrzej Pierzgalski

Jerzy Treliński, Andrzej Pierzgalski

Wiatrowanie, 1972 dokumentacja, fot. Jerzy Łaryonowicz Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w KoszalinieWinding, 1972 documentation, photo by Jerzy Łaryonowicz Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin  

Jerzy Treliński, Andrzej Pierzgalski

REPORTAŻE RADIOWE - kliknij i słuchaj

REPORTAŻE RADIOWE - kliknij i słuchaj

REPORTAŻE RADIOWE - kliknij i słuchaj

REPORTAŻE RADIOWE - kliknij i słuchaj

REPORTAŻE RADIOWE - kliknij i słuchaj

Bożena Kowalska

Bożena Kowalska podczas wykładu, Osieki 1970

Ryszard Stanisławski i Urszula Czartoryska

Jerzy Ludwiński

Osieki '74

Footage 1963/2023

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie - realia

Teka Bogusza

Nowa galeria sztuki w Łodzi według projektu Jerzego Oplustila i Mariana Bogusza z 1956 roku

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie - idee

Janusz Bogucki i Maria Bogucka

Janusz Bogucki i Maria Bogucka, Osieki, 1963

Kliknij i zobacz więcej

Maszynopis wykładu Janusza Boguckiego "Plenery koszalińskie - Wspomnienia i refleksje" wygłoszonego 10.08.1972 w czasie inauguracji X Pleneru w Ratuszu w Koszalinie - kliknij i dowiedz się więcej

Kliknij i zobacz więcej

Stanisław Fijałkowski (od lewej), Jerzy Ludwiński; Świdwin, 1970

Maszynopis Jerzego Ludwińskiego "Pamiętnik przyszłości sztuki (Pamiętnik z historii sztuki)" wygłoszonego w dniu 18.08.1972

REPORTAŻE RADIOWE - kliknij i słuchaj

Maszynopis wykładu Ryszarda Śpiewakowskiego "Elektrownia Wodna Żydowo w sojuszu z przyrodą" wygłoszonego 14.08.1972 - kliknij i dowiedz się więcej

Ryszard Stanisławski i Urszula Czartoryska w Wenecji. Fotografia z archiwum Olgi Stanisławskiej

Kliknij i zobacz więcej

Maszynopis wykładu Ryszarda Stanisławskiego "O problemach muzelnictwa sztuki współczesnej" wygłoszonego w dniu 11.08.1972 - klinij i dowiedz się więcej

Stefan Morawski, Osieki, 1972

Od lewej: Stefan Morawski, Jerzy Ludwiński, Leonard Kabaciński, Osieki, 1972

Kliknij i zobacz więcej

"Głos Koszaliński", 1972, nr 228

Maszynopis wykładu Jana Świdzińskiego "O znaku" wygłoszonego 12.08.1972 - kliknij i dowiedz się więcej

Maszynopis wykładu prof. Andrzeja Rzymkowskiego "Udział techniki i plastyki w kształtowaniu właściwego środowiska naturalnego człowieka" wygłoszonego 13.08.1972 - kliknij i dowiedz się więcej

Kliknij i zobacz film

Kliknij i zobacz film

Kliknij i zobacz więcej

Foldery Plenerów koszalińskich w Osiekach

Foldery Plenerów koszalińskich w Osiekach

Foldery Plenerów koszalińskich w Osiekach

Księga pamiątkowa I Pleneru koszalińskiego w Osiekach

Otwieranie - Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981

Otwieranie - Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

Teresa Bujnowska

Włodzimierz Borowski

Włodzimierz Borowski

Działania edukacyjne wokół wystawy

Realizacja filmu Pawła Kwieka Osieki 74, Osieki 1974

Prelekcja Juliana Przybosia, Osieki, 1964

Prelekcja Juliana Przybosia, Osieki, 1964

HTML

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

 

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

Kliknij i zobacz więcej

HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML

Ludmiła Popiel

Wędrujące centra sztuki

Marian Bogusz

Marian Sikora

Jadwiga Ślipińska

Melania Grudniewska

Jerzy Fedorowicz

Ryszard Siennicki

Irena Kozera

Ignacy Bogdanowicz

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Organizatorzy i organizatorki Plenerów koszalińskich w Osiekach w latach 1963-1981

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Uczestnicy i uczestniczki Plenerów koszalińskich

Plenery w mieście

Artyści i artystki na Plenarach koszalińskich w Osiekach 1963-1981

Wędrujące centra sztuki - ruch plenerowy

HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML

Andrzej Matuszewski

Environment w czerwieni, 1970
dokumentacja, fot. Andrzej Majchrzak
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

Environment in Red, 1970
documentation, photo by Andrzej Majchrzak
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML

Jerzy Fedorowicz, Ludmiła Popiel


IN, 1980
dokumentacja, fot. Ryszard Motkowicz
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

IN, 1980
documentation, photo by Ryszard Motkowicz
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML

Krzysztof Zarębski

Ćwiczenie 1, z cyklu: Linia i ciało, 1973
dokumentacja, fot. Erazm Ciołek
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

Exercise 1, from the series: Line and Body, 1973
documentation, photo by Erazm Ciołek
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin

Krzysztof Zarębski

Strefy kontaktu - temperatura znaku, 1980
dokumentacja, fot. Ryszard Motkowicz
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

Spheres of Contact - The Temperature of a Sign, 1980
documentation, photo by Ryszard Motkowicz
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
 

Anna Kutera

Sytuacja stymulowana V, 1981
dokumentacja, fot. Ryszard Motkowicz
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

A Simulated Situation V, 1981
documentation, photo by Ryszard Motkowicz
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
 
HTML
HTML
HTML
HTML

Jarosław Kozłowski

Strefa wyobraźni, 1970
dokumentacja, fot. Jarosław Kozłowski, Andrzej Lachowicz
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

Imagination Zone, 1970
documentation, photo by Jarosław Kozłowski, Andrzej Lachowicz
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin

Jan Chwałczyk

Barwny układ przestrzenny transformacji światła, 1970
dokumentacja
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

A Colourful Arrangement of Spatial Transformation of Light, 1970
documentation
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin

Zbigniew Dłubak

Bez tytułu, 1970
dokumentacja, fot. Andrzej Majchrzak
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

Untitled, 1970
documentation, photo by Andrzej Majchrzak
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin

Natalia Lach-Lachowicz

List gończy, 1970
dokumentacja
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

The Arrest Warrant, 1970
documentation
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
HTML

Jerzy Kałucki

Odcinek koła, 1970
dokumentacja, fot. Andrzej Majchrzak
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

A Sequence of a Circle, 1970
documentation, photo by Andrzej Majchrzak
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
 

Jerzy Bereś

Taczki wolności, 1981
dokumentacja, fot. Ryszard Motkowicz
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

The Wheelbarrows of Freedom, 1981
documentation, photo by Ryszard Motkowicz
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
 

Andrzej Matuszewski

Synapsa (IX akcja paralelna), 1973
dokumentacja, fot. Erazm Ciołek
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

The Synopsis (9th Parallel Action), 1973
documentation, photo by Erazm Ciołek
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML

Jerzy Treliński, Andrzej Pierzgalski

Cisza, 1972
dokumentacja, fot. Jerzy Łaryonowicz
Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie

Silence, 1972
documentation, photo by Jerzy Łaryonowicz
Archive at Department of Contemporary Art, The Museum of Koszalin
 

Bożena Kowalska

Ryszard Stanisławski i Urszula Czartoryska

Jerzy Ludwiński

Footage 1963/2023

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie - realia

Teka Bogusza

Nowa galeria sztuki w Łodzi według projektu Jerzego Oplustila i Mariana Bogusza z 1956 roku

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie - idee

Janusz Bogucki i Maria Bogucka

Janusz Bogucki podczas inauguracji X Pleneru w Ratuszu w Koszalinie, 1972

"Głos Koszaliński", 1972, nr 224

Karta księgi pamiątkowej I pleneru poświęcona Boguckim, 1963

Janusz i Maria Boguccy oprowadzają po wystawie dydaktycznej "Sztuka i Cywilizacja", Osieki, 1964

Zwiedzający wystawę dydaktyczną "Wstęp do wiedzy o sztuce" przygotowaną przez Boguckich, Osieki, 1964

Od lewej: Julian Przyboś, Maria Bogucka, Henryk Stażewski; Darłowo, 1964

Od lewej: Maria Bogucka, kierownik muzeum w Darłowie Hieronim Fiodorow i Erna Rosenstein; Osieki, 1964

"Głos Koszaliński", 1964, nr 227

Janusz Bogucki i Jerzy Bereś, Osieki, 1981

"Głos Koszaliński", 1973, nr 227

Odpowiedź orgnizatorów XI Pleneru na list Janusza Boguckiego, 1973

List Janusza Boguckiego do organizatorów XI Pleneru, 1973

Janusz i Maria Boguccy; 1972

Publiczność ogląda pracę Natalii Lach-Lachowicz "List gończy", Osieki, 1970

"Głos Koszaliński", 1970, nr 223

"Głos Koszaliński", 1973, nr 236

Jerzy Ludwiński, Osieki, 1979

"Głos Koszaliński", 1967, nr 193

Potwierdzenie udziału Jerzego Ludwińskiego w X Plenerze, 1972

List Jerzego Ludwińskiego do organizatorów XVII Pleneru, 1979

Jerzy Ludwiński, Osieki, 1965

Wystąpienie Jerzego Ludwińskiego podczas ostatniego XIX Pleneru, Osieki, 1981

"Głos Koszaliński", 1967, nr 199

"Pobrzeże", nr 8, 1969

Od lewej Stanisław Fijałkowski, Ryszard Stanisławski, Olga Stanisławska (córka), Koszalin, 1974

Ryszard Stanisławski, Osieki, 1974

Urszula Czartoryska, Osiek, 1974

List Urszuli Czartoryskiej do Komitetu Organizacyjnego X Pleneru, Łódź 1972

"Polska awangarda malarska 1945 - 1970" - okładka pierwszego wydania książki

"Polska awangarda malarska 1945 - 1970" - fragment książki poświęcony plenerom w Osiekach

Informacje z "Głosu Koszalińskiego" o wykładzie Bożeny Kowalskiej podczas VIII Pleneru.

"Głos Koszaliński", 1972, nr 228

Kliknij i zobacz film

Kliknij i zobacz film

Założenie planu perspektywicznego rozwoju kultury w mieście na lata 1966-1970 (fragment), Koszalin, 1966, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Koszalinie

Tekst Uchwały Walnego Zebrania Okręgu Związku Artystów Plastyków w Koszalinie w sprawie utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej, Koszalin, 1964, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Koszalinie

"Głos Koszaliński", nr 204, 1966

Plenery koszalińskie "7 Głos Tygodnia", 33, 1965

"Głos Koszaliński", nr 205, 1967

"Głos Koszaliński", nr 173, 1964

"Głos Koszaliński", nr 238, 1973

"Głos Koszaliński", nr 205, 1966

"Głos Koszaliński", nr 191, 1964

Foldery Plenerów koszalińskich w Osiekach

Foldery Plenerów koszalińskich w Osiekach

Foldery Plenerów koszalińskich w Osiekach

Księga pamiątkowa I Pleneru koszalińskiego w Osiekach

Otwieranie - Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

ZAWARTOŚĆ ODTWARZACZA

HTML
HTML

Działania edukacyjne wokół wystawy