ZOBACZ FILM

SEE VIDEO

SEKTOR KARNY

LIKWIDACJA OBOZÓW AUTOSTRADOWYCH

EWAKUACJA KOLEJOWA

AUTOSTRADY W POLITYCE TRZECIEJ RZESZY

ŚMIERĆ WIĘŹNIÓW W OBOZIE

STRAŻNICY OBOZOWI

OBÓZ WĄSOWO CAMP WĄSOWO

[Zobacz filmy o pozostałych obozach.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfIDjx6625Ppt32TMalcTvb) [See videos about the other camps.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfNyrpKzmn9RQ0GFI2Q4Fne)

OBÓZ BRÓJCE CAMP BRÓJCE

[Zobacz filmy o pozostałych obozach.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfIDjx6625Ppt32TMalcTvb) [See videos about the other camps.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfNyrpKzmn9RQ0GFI2Q4Fne)

OBÓZ AUTOSTRADOWY W ŻABIKOWIE

WALKA O PRZETRWANIE

O WYSTAWIEABOUT THE EXHIBITION

PRACE WYKONYWANE PRZEZ WIĘŹNIÓW NA TERENIE OBOZU

OBÓZ ŚWIECKO CAMP ŚWIECKO

[Zobacz filmy o pozostałych obozach.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfIDjx6625Ppt32TMalcTvb) [See videos about the other camps.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfNyrpKzmn9RQ0GFI2Q4Fne)

WYSTAWA ONLINE

[Kliknij i zobacz wystawę "POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY W OBOZIE W ŻABIKOWIE".](https://zabikowo.eu/powstancy-wielkopolscy-w-obozie-w-zabikowie)

OBOZOWA WEGETACJA

LIKWIDACJA OBOZU ŻABIKOWSKIEGO

OBÓZ ŻABIKOWO CAMP ŻABIKOWO

[Zobacz filmy o pozostałych obozach.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfIDjx6625Ppt32TMalcTvb) [See videos about the other camps.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfNyrpKzmn9RQ0GFI2Q4Fne)

OBÓZ RZEPIN CAMP RZEPIN

[Zobacz filmy o pozostałych obozach.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfIDjx6625Ppt32TMalcTvb) [See videos about the other camps.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfNyrpKzmn9RQ0GFI2Q4Fne)

ŚMIERĆ W OBOZACH AUTOSTRADOWYCH

PRZYJĘCIE DO OBOZU

INFORMACJE O WIĘŹNIACH

[INFORMATION ABOUT PRISONERS](https://zabikowo.eu/muzeum/informacje-o-wiezniach)

WKROCZENIE WEHRMACHTU DO WIELKOPOLSKI

NABÓR DO PRACY

WYDAWNICTWA MUZEUM

[PUBLICATIONS OF MUSEUM](https://zabikowo.eu/wydawnictwa/wydawnictwa-muzeum)

WYSTAWA ONLINE

[Kliknij i zobacz wystawę "Kontakt ze światem"](https://zabikowo.eu/kontakt-ze-swiatem-start)

EWAKUACJA PIESZA

EVACUATION ON FOOT

OBÓZ KARNO-ŚLEDCZY W ŻABIKOWIE

WYSTAWA ONLINE

[Kliknij i zobacz wystawę "Likwidacja obozu"](https://zabikowo.eu/likwidacja-obozu-start)

DZIEŃ W OBOZIE

EGZEKUCJE W OBOZIE W ŻABIKOWIE

TRANSPORT DO OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

KARY

ŻYDZI W KRAJU WARTY

OBÓZ TORZYM CAMP TORZYM

[Zobacz filmy o pozostałych obozach.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfIDjx6625Ppt32TMalcTvb) [See videos about the other camps.](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAeP3iFkIlfNyrpKzmn9RQ0GFI2Q4Fne)

AUTOSTRADA A2

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA WIĘŹNIÓW

[ARTISTIC CREATIVITY OF PRISONERS](https://zabikowo.eu/odrywamy-sie-od-rzeczywistosci)

KRAJ WARTY

MIEJSCA OSADZENIA WIĘŹNIÓW Z ŻABIKOWA

PRZYMUS PRACY

WARUNKI W OBOZIE

POLACY JAKO „PODOPIECZNI RZESZY NIEMIECKIEJ”

WYNISZCZENIE POPRZEZ PRACĘ

WYSTAWA ONLINE

[Kliknij i zobacz wystawę "USUNIĘCIE ŻYWOTNYCH SIŁ".](https://zabikowo.eu/usuniecie-zywotnych-sil)

SEKTOR ŚLEDCZY

SEKTOR KARNY

PENAL SECTOR

LIKWIDACJA OBOZÓW AUTOSTRADOWYCH

LIQUIDATION OF HIGHWAY CAMPS

EWAKUACJA KOLEJOWA

EVACUATION BY TRAIN

AUTOSTRADY W POLITYCE TRZECIEJ RZESZY

HIGHWAYS IN THE POLICY OF THE THIRD REICH

ŚMIERĆ WIĘŹNIÓW W OBOZIE

DEATHS OF PRISONERS IN THE CAMP

STRAŻNICY OBOZOWI

CAMP GUARDS

OBÓZ AUTOSTRADOWY W ŻABIKOWIE

THE HIGHWAY CAMP IN ŻABIKOWO

WALKA O PRZETRWANIE

FIGHT FOR SURVIVAL

O WYSTAWIEABOUT THE EXHIBITION

PRACE WYKONYWANE PRZEZ WIĘŹNIÓW NA TERENIE OBOZU

WORK PERFORMED BY PRISONERS

OBOZOWA WEGETACJA

VEGETATION IN THE CAMP

LIKWIDACJA OBOZU ŻABIKOWSKIEGO

LIQUIDATION OF THE ŻABIKOWO CAMP

ŚMIERĆ W OBOZACH AUTOSTRADOWYCH

DEATH IN HIGHWAY CAMPS

PRZYJĘCIE DO OBOZU

ADMISSION TO THE CAMP

WKROCZENIE WEHRMACHTU DO WIELKOPOLSKI

WEHRMACHT'S ENTRY INTO GREATER POLAND

NABÓR DO PRACY

RECRUITMENT

OBÓZ KARNO-ŚLEDCZY W ŻABIKOWIE

PENAL AND INVESTIGATION CAMP IN ŻABIKOWO

DZIEŃ W OBOZIE

DAILY LIFE AT THE CAMP

EGZEKUCJE W OBOZIE W ŻABIKOWIE

EXECUTIONS IN THE ŻABIKOWO CAMP

TRANSPORT DO OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

TRANSPORTS TO CONCENTRATION CAMPS

KARY

PUNISHMENTS

ŻYDZI W KRAJU WARTY

JEWS IN THE WARTHELAND

AUTOSTRADA A2

A2 HIGHWAY

KRAJ WARTY

REICHSGAU WARTHELAND

MIEJSCA OSADZENIA WIĘŹNIÓW Z ŻABIKOWA

DESTINATION PLACES OF PRISONERS FROM ŻABIKOWO

PRZYMUS PRACY

OBLIGATION TO WORK

WARUNKI W OBOZIE

CONDITIONS IN THE CAMP

POLACY JAKO „PODOPIECZNI RZESZY NIEMIECKIEJ”

POLES AS "THIRD REICH'S PROTECTED CITIZENS"

WYNISZCZENIE POPRZEZ PRACĘ

EXTERMINATION THROUGH WORK

SEKTOR ŚLEDCZY

INVESTIGATION SECTOR
HTML