„Bliskie spotkania z…” - Nieznane zabytki z okresu awarskiego