"Michel Quarez - Plakaty" w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Bez tytułu] [Untitled]1996, sitodruk barwny – 120 × 160 – sygn. l.g.: M. Quarez Service communication, Fontenay-sous-Bois Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6170, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1996Nota / Note: kompozycja paraplakatowa, jedna z czterech zamówionych przez władze miejskie celem upiększenia miasta (każdego roku podczas „l’Art dans la ville” Philippe Chat, jako osoba odpowiadająca w Fontenay za sztukę i grafikę uliczną, udostępniał grafikom na miesiąc miejskie panele reklamowe o wymiarach 160 × 120) / one of a series of four quasi-poster compositions commissioned by the city authorities to beautify the town (every year during the ‘l’Art dans la ville”, Philippe Chat, as the person responsible for street art and graphics in Fontenay, made the city’s advertising panels measuring 160 × 120 available to graphic designers for a month)

Denise. Chez nous: DCA / Decouflé La Chaufferie, Avec eux: Festival de Saint-Denis, 9/18 juin 95 Denise. U nas: DCA /Decouflé La Chaufferie. Z nimi: Festiwal w Saint-Denis, 9/18 czerwca 95 Denise. With us: DCA /Decouflé La Chaufferie. With them: Saint-Denis Festival, 9/18 June 951995, sitodruk barwny – 174,5 × 118,5 – niesygn. Festival de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6164, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1996Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Philippe Decouflé; wydano trzy spośród sześciu zaprojektowanych wersji kolorystycznych / the poster was inspired by Philippe Decouflé; three of the six colour versions designed were published

[Zobacz aktualne wydarzenia i wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu.](https://mnp.art.pl/wydarzenia-i-wystawy/)

Bobigny neuf-trois. Bon 2003 Bobigny dziewięć-trzy. Dobrego roku 2003 Bobigny nine-three. A happy 2003 2003, sitodruk MNP Plo 15041– MNP Plo 15052Nota / Note: seria 12 czarno-białych plakatów dla miasta Bobigny; inicjatorem ich powstania był Robert Andreucci; użyty w tytule numer 93 jest przypisany departamentowi Seine-Saint-Denis, którego głównym miastem jest Bobigny / a series of 12 black-and-white posters for the city of Bobigny, inspired by Robert Andreucci; the number 93 used in the title is assigned to the department of Seine-Saint-Denis, with Bobigny as the main town Nagroda / Prize: Nagroda Honorowa Icograda – 16. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Sztuki Graficznej, Chaumont (za serię 12 plakatów) / Prix d’Honneur Icograda – 16th International Poster and Graphic Design Festival of Chaumont (for a series of 12 posters)

Fête des Tulipes, Parc de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, 25, 26 avril 98 Święto Tulipanów, Parc de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, 25, 26 kwietnia 98 Feast of Tulips, Parc de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, 25, 26 April 981998, sitodruk barwny – 175 × 118 – sygn. l.d.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15032, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Fabien Douzenel / the poster was inspired by Fabien Douzenel

Dürer i inni. Grafika niemiecka XV i XVI w.

[Zapraszamy na wirtualne zwiedzanie 3D.](https://www.skanowanie.xyz/mnp_durer)

Salon International de l’Architecture. 28 oct – 5 nov 89 Międzynarodowe Targi Architektury. 28 października – 5 listopada 1989 International Salon of Architecture, 28 October – 5 November 1989 1989, sitodruk barwny MNP Plo 4504, MNP Plo 15061, dar / donation : Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat dla Grande Halle de La Villette w Paryżu; inicjatorami powstania plakatu byli Jacques Lichnerowicz i Jean-Jacques Bravo; rysunek postaci na plakacie został wykonany na palecie graficznej Silver de Graaf na podstawie ujęcia filmowego przedstawiającego aktora Johna Wayne’a w amerykańskim westernie Rio Bravo (1959); motyw kompozycji z plakatu wykorzystano również na okładce katalogu o wymiarach 30 × 63; plakat wydrukowano również w formatach 240 × 320, 300 × 400 / the poster for the Grande Halle de La Villette in Paris was inspired by Jacques Lichnerowicz and Jean-Jacques Bravo; the drawing of the figure on the poster was made on the Silver de Graaf graphic palette based on a film shot of the actor John Wayne in the US Rio Bravo western movie (1959); the motif of the composition from the poster was also used on the cover of the catalogue measuring 30 × 63; printed also in format 240 × 320, 300 × 400

14 juillet Saint-Denis. 13 juillet 2001, Feu d’artifice 14 lipca Saint-Denis. 13 lipca 2001, Pokaz fajerwerków 14 July Saint-Denis. 13 July 2001, Fireworks display 2001, sitodruk barwny – 60 × 41 – sygn. l.g.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15073, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: plakat dla miasta Saint-Denis anonsuje obchody najważniejszego francuskiego święta narodowego (upamiętniającego rozpoczęcie rewolucji i obalenie monarchii absolutnej 14 lipca 1789 r.); wydrukowano również w formacie 176 × 120 / a poster for the city of Saint-Denis announces the celebrations of the most important national holiday (commemorating the beginning of the revolution and the abolition of absolute monarchy on 14 July 1789); printed also in format 176 × 120

Bienvenue au Monde! Saint-Denis 98 Witamy na Świecie! Saint-Denis 98 Welcome to the World! Saint-Denis 981998, sitodruk barwny – 230 × 312 – sygn. p.g.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15026, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat wydany z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które w 1998 r. odbyły się po raz drugi we Francji, a po raz pierwszy na nowym stadionie narodowym Stade de France w Saint-Denis; inicjatorem powstania plakatu był Fabien Douzenel; wydrukowano również w formatach 40 × 60, 158 × 118, 120 × 176 / a poster commemorating the 1998 Football World Cup, held for the second time in France and for the first time at the new Stade de France National Stadium in Saint-Denis; the poster was inspired by Fabien Douzenel; printed also in format 40 × 60, 158 × 118, 120 × 176

Droit de vote des immigrés Prawo imigrantów do głosowania Immigrants’ right to vote 2010, offset barwny – 60 × 40 – sygn. p.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15114, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Bonjour voisin! mai juin 1994 les élus rencontrent les dionysiens Dzień dobry sąsiedzie! maj czerwiec 1994, spotkania radnych z mieszkańcami Saint-Denis Good morning, neighbour! May June 1994, councilors’ meetings with residents of Saint-Denis1994, sitodruk barwny – 174,5 × 120 – sygn. l.g.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6091, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu informującego o spotkaniu radnych z mieszkańcami Saint-Denis był Fabien Douzenel; wydrukowano również w formacie 60 × 41; kompozycja ukazała się również na okładce miejskiego informatora (45 × 30) / the poster, announcing a meeting of councilors with residents of Saint-Denis, was inspired by Fabien Douzenel; printed also in format 60 × 41; the composition appeared on the cover of a city brochure (45 x 30)

Festival du livre. Villeneuve le Roi 11–26 mars 95 Festiwal książki. Villeneuve le Roi 11–26 marca 95 Book Festival. Villeneuve le Roi 11–26 March 951995, sitodruk barwny – 175 × 118,5 – sygn. p.d.: M. Quarez Ville de Villeneuve le Roi Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6095, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995

13 & 14 juillet à Bobigny sur Ourcq 13–14 lipca w Bobigny nad Ourcq 13–14 July in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. l.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15092, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formatach 125 × 160 (sitodruk), 300 × 400 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen), 300 × 400 (silkscreen)

3e foire à l’autogestion, 28 et 29 juin 2014 à La Parole errante III Targi Samozarządzania, 28 i 29 czerwca 2014 w La Parole errante 3rd Self-Governance Fair, 28 and 29 June 2014 in La Parole errante 2014, offset barwny – 60 × 40 – sygn. l.g.: M. Quarez b.w. Imprimerie Expressions2, Paryż MNP Plo 15110, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Liberté égalité fraternité, académie des banlieues Wolność, równość, braterstwo, académie des banlieues Liberty, equality, fraternity, académie des banlieues 2013, sitodruk barwny – 60 × 40 – sygn. p.g.: M. Quarez L’Académie des banlieues, Saint-Ouen b.d. MNP Plo 15111, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Fête des tulipes. Parc de la Légion d’honneur 14 & 15 avril 2012, Saint-Denis Święto Tulipanów. Parc de la Légion d’honneur, 14–15 kwietnia 2012, Saint-Denis Feast of Tulips. Parc de la Légion d’Honneur, 14–15 April 2012, Saint-Denis2012, sitodruk barwny – 230 × 312 – sygn. l.d.: M. Quarez b.w. b.d. MNP Plo 15024, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat do corocznego festiwalu „Fête des Tulipes” / a poster for the annual “Fête des Tulipes” festival

Biographical note

Michel Quarez was born on 28 May 1938 in Damascus. In early 1940, his French family moved from Syria to Algeria, and following the end of the war to France. In the academic year 1956–1957, Quarez began studies at the École des Beaux-Arts de Bordeaux and continued them at the École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) in Paris, where he earned his diploma in 1961. Upon graduation, he was a scholarship holder in the studio of Henryk Tomaszewski in the Academy of Fine Arts in Warsaw (1961–1962). On returning to Paris, in 1964 he began collaboration with the Société Nouvelle d’Information et de Publicité (SNIP) as artistic director. Three years later he departed for New York, where he worked on drawings for the Mod Love comic book, with Michael Lutin as the script author; the commission came from the editor Dick Giordano. In 1968, during the May events, he lived in Paris in the centre of the Latin Quarter and published illustrations in extreme leftist magazines Action and Tout! In the early 1970s he was primarily interested in illustrations. Commissioned by various newspapers and magazines, he made drawings and comic strips (e.g. for Vogue, Marie Claire, La Nouvelle Critique, Esquire). In the mid-1970s he joined for a short time the French Grapus group, within which he made his first posters, commissioned by the French Communist Party (Parti communiste français, PCF). From the early 1980s onwards, he was experimenting with new graphic techniques, which together with the painter Michel Gaumnitz he extended by the creation of paintings using the computer software Soft Graph’8. In 1984, he received a grant from the French Ministry of Culture to develop graphic computer software. Between 1988 and 1992 he cooperated with the organisers of Salon International de l’Architecture in La Villette Park in Paris. In 1986, thanks to the initiative of Daniel Mollier-Sabé, Director of Communication of the City of Gennevilliers, he prepared the first of a series of posters promoting the city of Gennevilliers. As of 1987, he has implemented a number of projects for Saint-Denis near Paris, where he has lived and worked since 1976. Since the 1990s, he has regularly displayed his paintings during shows held under the name Ateliers ouverts in Saint-Denis, and his posters during the exhibitions in Echirolles, Chaumont and in Paris. Apart from posters, he designs illustrations and covers for various French magazines (e.g. L’Humanité, Révolution, Combat face au sida, Regards, Special). In 2003, he started collaboration with the French town of Bobigny on the outskirts of Paris, for which he designed a mural, wall decorations in the Pablo Neruda Hall and two poster series. Between 2007 and 2009, he made posters for the Paris Quartier d’été Festival. For a few years now he has displayed mainly his paintings during exhibitions.

Été 2007. Cinéma à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Kino w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. Cinema in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. l.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15095, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie: 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Positif? Crips Ile de France 2005 Pozytywny? Crips, Ile de France 2005 Positive? Crips, Ile de France 20052005, sitodruk barwny – 90 × 60 – sygn. p.d.: M. Quarez Centre régional d’information et de prevention du sida, Ile-de-France Éric Seydoux MNP Plo 15078, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat wydany z inicjatywy Antonio Ugidosa z Centre régional d’information et de prevention du sida (Crips), odważnie i bezpośrednio poruszający problem zapadalności na AIDS i diagnozowania zakażeń HIV; wydrukowano również w formatach 120 × 80 (sitodruk), 60 × 40 (offset) / a poster issued on the initiative of Antonio Ugidos of the Centre régional d’information et de prevention du sida (Crips), boldly and directly addressing the problem of AIDS incidence and diagnosis of HIV infection; it was also printed in 120 × 80 (silk-screeng), 60 × 40 (offset) formats Nagroda / Prize: Złoty Medal – 20. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2006 / Gold Medal – The 20th International Poster Biennale, Warsaw 2006

24 juin. Ville en Fête à Bobigny sur Ourcq 24 czerwca. Miasto świętuje w Bobigny nad Ourcq 24 June. A city celebrates in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. l.d.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15089, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formatach 125 × 160 (sitodruk), 300 × 400 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen), 300 × 400 (silkscreen)

Faites de la musique, 21 juin 94 Muzykujcie [Święto Muzyki], 21 czerwca 94 Make music [Feast of Music], 21 June 941994, offset barwny – 120 × 80 – sygn. l.d.: M. Quarez Ministère de la Culture et de la Communication SPPI MNP Plo 6093, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: tytuł plakatu jest grą słów – hasło (Muzykujcie!) i nazwa obchodzonego 21 czerwca na całym świecie Święta Muzyki brzmią po francusku identycznie (Faites de la musique / Fête de la musique); wydrukowano również w formacie 60 × 40, wykorzystując ten sam motyw kompozycyjny oraz nazwę święta w 25 wersjach językowych / the title of the poster is a play on words – the slogan (Make music!) and the name of the celebration of the 21st of June all over the world, the feast of music, sounds identical in French (Faites de la musique / Fête de la musique); it was also printed in 60 × 40 format, using the same composition motif and the name of the feast in 25 language versions

Été 2007. Beach sports à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Sporty plażowe w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. Beach sports in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.d.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15094, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie: 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Fête de Bobigny; dimanche 21 mai 95, parc de la Bergère Święto miasta Bobigny; niedziela 21 maja 95, parc de la Bergère Feast of Bobigny; Sunday 21 May 95, parc de la Bergère 1995sitodruk barwny – 120 × 80 – sygn. l.d.: M. Quarez Ville de Bobigny Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6167, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1996

Fête des Tulipes, Parc de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, 25, 26 avril 98 Święto Tulipanów, Parc de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, 25, 26 kwietnia 98 Feast of Tulips, Parc de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, 25, 26 April 981998, sitodruk barwny – 175 × 118 – sygn. l.d.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15032, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Fabien Douzenel / the poster was inspired by Fabien Douzenel

Quarez plakaty, Instytut Sztuki Mediów, 21. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2008 Quarez posters, Institute for the Art of Media, 21st International Poster Biennale, Warsaw 20082008, sitodruk barwny – 50 × 70 – niesygn. Instytut Sztuki Mediów, Warszawa Festa 2000, Beaugency MNP Plo 13880, dar / donation: Piotr Dąbrowski, Warszawa 2015Nota / Note: plakat do wystawy indywidualnej / poster for a solo exhibition

Saint-Denis1999, sitodruk barwny – 60 × 40,5 – sygn. p.d.: M. Quarez Office du tourisme de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15071, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorką powstania plakatu dla miasta Saint-Denis była Théophila Kouloumbri; kompozycja plakatu łączy dwa symbole miasta: głowę św. Dionizego i francuski stadion narodowy Stade de France, którego kształt tworzy aureolę nad głową świętego / the poster for the city of Saint-Denis was inspired by Théophila Kouloumbri; the composition of the poster combines two symbols of the city: the head of St. Dionysius and the Stade de France national stadium, whose shape creates a halo around the saint’s head

Le Théâtre de la Commune a 40 ans, Aubervilliers Le Théâtre de la Commune ma 40 lat, Aubervilliers Le Théâtre de la Commune celebrates its 40 years, Aubervilliers 2005, offset barwny – 60 × 41,5 – sygn. l.g.: M. Quarez Mairie d’Aubervilliers Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 15080, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: plakat wydany z okazji 40-lecia Le Théâtre de la Commune w Aubervilliers; wydrukowano również w formacie 176 × 120 (sitodruk) / a poster commemorating the 40th anniversary of Le Théâtre de la Commune in Aubervilliers; printed also in format: 176 × 120 (silkscreen)

[Bez tytułu] [Untitled] około 2014, offset barwny – 95 × 62 – sygn. l.g.: M. Quarez 39/60 nakładem autora b.d. MNP Plo 15123, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

St Denis, la fête. 9.10.11 oct. 87 Saint Denis, święto miasta. 9, 10, 11 października 87 Saint Denis, City Holiday. 9, 10, 11 October 871987, sitodruk barwny – 115,5 × 78,5 – sygn. p.d.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Philippe Caza MNP Plo 13372, przekaz [wymiana] / donation [swap]: Michał Poniż, Warszawa 2012Nota / Note: zapowiedź dorocznego festiwal stowarzyszeń i teatrów ulicznych, organizowanego przez merostwo Saint-Denis z okazji dnia św. Dionizego, patrona tamtejszej bazyliki, oraz na pamiątkę greckich Dionizji; kompozycja plakatu nawiązuje do symbolicznego przedstawienia związanego z legendą o ścięciu biskupa Dionizego (rzeźba przedstawiająca postać męczennika trzymającego własną ściętą głowę pojawia się m.in. na portalu katedry Notre-Dame w Paryżu); inicjatorem powstania plakatu był Fabien Douzenel; wydrukowano również w formacie 60 × 40, a także jako afisz z tekstami informacyjnymi (120 × 41) / an announcement of the annual festival of associations and street theatres, organised by the Municipalilty of Saint-Denis on the occasion of the Day of St. Dionysius, the patron saint of the local basilica, and in memory of the Greek Dionysia; the composition of the poster refers to a symbolic performance associated with the legend of the beheading of Bishop Dionysius (a sculpture depicting the martyr holding his own severed head appears e.g. on the portal of the Notre-Dame Cathedral in Paris); the poster was inspired by Fabien Douzenel; it was also printed in 60 × 40 format and as a poster with informational texts (120 × 41) Nagroda / Prize: Brązowy Medal –12. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 1988 / Bronze Medal – The 12th International Poster Biennale, Warsaw 1988

Musée de la musique, ouverture. Cité de la musique 18 janvier 97 Muzeum muzyki, otwarcie. Cité de la musique 18 stycznia 97 Museum of Music, launch. Cité de la musique 18 January 971996, sitodruk barwny – 174 × 117 – sygn. p.d.: M. Quarez Ministère de la Culture et de la Communication b.d. MNP Plo 15030, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również z innym tekstem w formacie 60 × 40 (offset barwny) / printed also in 60 × 40 format with another text (colour offset)

Mois du graphisme d’Échirolles, 18 novembre – 9 décembre 2000 Miesiąc grafiki w Échirolles, 18 listopada – 9 grudnia 2000 Graphic Design Month in Échirolles, 18 November – 9 December 20002000, sitodruk barwny – 174 × 118 – sygn. ś.g.: M. Quarez Ville d’Échirolles Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15034, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu do festiwalu grafiki i plakatu w Échirolles był Diego Zaccaria / the poster for the Échirolles Graphics and Poster Festival was inspired by Diego Zaccaria

Ouvéa! Images Internationales pour les Droitsde l’Homme et du Citoyen Ouvéa! Międzynarodowe Obrazy na rzecz Praw Człowieka i Obywatela Ouvéa! International Paintings for the Rights of Man and of the Citizen 1989, offset barwny – 84 × 59,5 – sygn. l.d.: M. Quarez Artis 89, Paryż Marchand, Paryż MNP Plo 4178, dar / donation: Henryk Tomaszewski, Warszawa 1990 Nota / Note: jeden z serii 66 plakatów wydanych we Francji z okazji 200-lecia uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela; upamiętnia tragiczne wydarzenia na wyspie Ouvéa w Nowej Kaledonii, gdzie wiosną 1988 r. policja starła się z tamtejszymi radykalnymi działaczami niepodległościowymi / one of a series of 66 posters issued in France to mark the bicentennial of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen; it commemorates the tragic events on the island of Ouvéa in New Caledonia, where in the spring of 1988 the police clashed with the local radical independence activists

Salon International de l’Architecture, 24 oct –1 nov 92, la grande halle, porte de pantin, la Villette Międzynarodowe Targi Architektury, 24 października –1 listopada 92, wielka hala, porte de pantin, la Villette International Salon of Architecture, 24 October – 1 November92, grand hall, porte de pantin, la Villette1992, sitodruk barwny – 60 × 43 – sygn. l.d.: M. Quarez Grande Halle de La Villette, Francja Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15063, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorami powstania plakatu byli Jacques Lichnerowicz i Jean-Jacques Bravo; plakat wydano również w innej wersji kompozycyjnej oraz w innych wymiarach: 60 × 80, 120 × 160, 150 × 200 cm / the poster was inspired by Jacques Lichnerowicz and Jean-Jacques Bravo; the poster was printed in another composition version and in other dimensions: 60 × 80, 120 × 160, 150 × 200 cm

14 juillet Aubervilliers 14 lipca Aubervilliers 14 July Aubervilliers1996, sitodruk barwny – 174 × 118,5 – sygn. l.g.: M. Quarez Mairie d’Aubervilliers Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15027, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: nieoficjalny symbol narodowy Francji na plakacie anonsującym obchody najważniejszego święta narodowego (upamiętniającego rozpoczęcie rewolucji i obalenie monarchii absolutnej 14 lipca 1789 r.); wydrukowano również w formacie 60 × 40 / an unofficial national symbol of France on a poster announcing the celebration of the most important national holiday (commemorating the beginning of the revolution and the abolition of absolute monarchy on 14 July 1789); printed also in format 60 × 40

Portrait de Nelson Mandela pour l’Anecr par Michel Quarez Portret Nelsona Mandeli dla Anecr – Michel Quarez Portrait of Nelson Mandela for Anecr by Michel Quarez2014, offset barwny – 60 × 40 – niesygn. Médiris b.d. MNP Plo 15109, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Manu 2014, sitodruk barwny – 60 × 40 – niesygn. Confédération générale du travail Star Sérigraphie, Meaux MNP Plo 15103, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: plakat zaprojektowany na kongres związkowców nawiązuje do walki robotników firmy Manufrance, znanego producenta broni i rowerów, o ocalenie przedsiębiorstwa / a poster designed for the trade union congress; it refers to the struggle of the Manufrance workers, a well-known manufacturer of weaponry and bicycles, to save the company

Quarez, Stedelijk CS, 17 Febr. – 21 Mei 2006 Quarez, Stedelijk CS, 17 lutego – 21 maja 2006 Quarez, Stedelijk CS, 17 February – 21 May 20062005, offset barwny – 118 × 84 – niesygn. Stedelijk Museum, Amsterdam Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 10543, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2006Nota / Note: plakat do wystawy indywidualnej w Amsterdamie / poster for a solo exhibition in Amsterdam

11 août. Nuit étoilée à Bobigny sur Ourcq 11 sierpnia. Noc gwiaździsta w Bobigny nad Ourcq 11 August. A starry night over Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15090, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie: 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Bez tytułu] [Untitled]2009, sitodruk barwny – 125 × 160 – niesygn. Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 13934, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2015Nota / Note: komentarz do nagrody Międzynarodowego Biennale Plakatu: Artysta stworzył społeczny, radosny plakat przy pomocy najprostszych środków wyrazu. Mały czarny chłopiec w trójkolorowym stroju z żółtą czapką z daszkiem – współczesna wersja francuskiego Gawroche’a – zdecydowanym krokiem wkracza w głąb plakatu. Ten młody mieszkaniec paryskich przedmieść, będących zapalnym problemem we Francji, ma poprowadzić młodzież mniejszości francuskich w lepszą przyszłość. Plakat działa zupełnie bez tekstu, sam obraz jest silnym i optymistycznym przekazem. Forma plastyczna przywołuje historię plakatu i sztuki francuskiej XX wieku [https:// www.2plus3d.pl/artykuly/laureaci-22-mbp]; plakat wydrukowano również w formacie 45 × 60 / commenrary for the Award of the International Poster Biennale: The artist created a social, joyful poster using the simplest means of expression. A little black boy in a tricolour outfit with a yellow baseball cap – a contemporary version of the French Gavroche - is resolutely stepping into the depths of the poster. This young man from the Parisian suburbs, which are a burning issue in France, is to lead the young people of French minorities into a better future. The poster works completely without text; the image itself is a powerful and optimistic message. The visual form evokes the history of the poster and French art of the 20th century [https://www.2plus3d. pl/artykuly/laureaci-22-mbp].; printed also in format 45 × 60 Nagroda / Prize: Złoty Medal – 22 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, 2010 / Gold Medal – The 22nd International Poster Biennale, Warsaw 2010

Sex is politics. 6º Journées cinématographiques dionysiennes „Est-ce ainsi...” 22–28 fév. 2006, Cinéma L’écran Saint-Denis Seks to polityka. 6 Dni Kinematografii w Saint-Denis „Tak więc...” 22–28 lutego. 2006, Kino L’écran w Saint-Denis 6 Days of Cinematography in Saint-Denis “So...” 22–28 February. 2006, L’écran Cinema in Saint-Denis2006, offset barwny – 60 × 20 – sygn. p.g.: M. Quarez Cinéma L’Écran, Saint-Denis Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 15084, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Boris Spire / the poster was inspired by Boris Spire

Bobigny sur Ourcq, été 2007 Bobigny nad Ourcq, lato 2007 Bobigny upon Ourcq, summer 20072007, offset barwny – 42 × 56 – niesygn. Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15102, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: zapowiedź cyklu wydarzeń organizowanych w mieście Bobigny nad kanałem Ourcq (5 wersji tego plakatu różni się położeniem czcionki, którą autor uzyskał, fotografując tekst przez szklankę z poruszoną wodą); inicjatorem powstania plakatu był Bernard Saint-Jean, odpowiadający w Bobigny za promocję i komunikację społeczną; wydrukowano również w formatach 200 × 300 (offset) oraz 176 × 120 (sitodruk) / announcement of a series of events organised in the city of Bobigny on the Ourcq Canal (5 versions of this poster differ in the position of the font that the author obtained by photographing the text through a glass with water in motion); the poster was inspired by Bernard Saint-Jean, responsible for promotion and social communication in Bobigny; printed also in format 200 × 300 (offset) and 176 × 120 (silkscreen)

C’est non! Nie! No!2005, offset barwny – 48,5 × 65 – sygn. ze składu w stopce l.d.: Image de Michel Quarez Regards; Syndicat national des artistes plasticiens CGT, Paryż Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 15077, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat wydrukowany z inicjatywy miesięcznika „Regards” oraz przedstawiciela związku artystów w CGT (Confédération générale du travail) w związku z referendum w sprawie europejskiego traktatu konstytucyjnego, przeprowadzonym we Francji w 2005 r. / a poster printed on the initiative of Regards monthly and the representative of the artists’ union in the CGT (Confédération générale du travail) in connection with the referendum on the European Constitutional Treaty held in France in 2005

Le Théâtre de la Commune a 30 ans, Bal au gymnase Guy Moquet, semedi 28 oct 95 20h30 Le Théâtre de la Commune ma 30 lat. Bal w sali sportowej im. Guy Môqueta, sobota 28 października 95 g. 20:30 The City Theatre is 30 years old. A ball in the Guy Môquet Sports Hall, Saturday, 28 October 95, 8:30 pm1995, sitodruk barwny – 174 × 118,5 – sygn. p.g.: M. Quarez Mairie d’Aubervilliers Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6169, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1996Nota / Note: plakat wydany z okazji 30-lecia Le Théâtre de La Commune w Aubervilliers; wydrukowano również w formacie 60 × 40 / a poster commemorating the 30th anniversary of Le Théâtre de La Commune in Aubervilliers; printed also in format 60 × 40

Russie URSS 1914, 1991, changements de regards. 18 octobre – 29 décembre 1991 exposition: Musée d’Histoire Contemporaine, Paris Rosja ZSRR 1914, 1991, zmiany spojrzenia. 18 października – 29 grudnia 1991 wystawa: Musée d’Histoire Contemporaine, Paryż Russia USSR 1914, 1991, change of perspective. 18 October – 29 December 1991 exhibition: Musée d’Histoire Contemporaine, Paris1991, sitodruk barwny – 86 × 57 – sygn. w polu kompozycji l.ś.: M. Quarez Museé d’Histoire Contemporaine, Paryż Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6100, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995

Bobigny sur Ourcq Bobigny nad Ourcq Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.d.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15091, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formatach 125 × 160 (sitodruk), 300 × 400 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen), 300 × 400 (silkscreen)

Bobigny neuf-trois. Bon 2003 Bobigny dziewięć-trzy. Dobrego roku 2003 Bobigny nine-three. A happy 2003 2003, sitodruk MNP Plo 15041– MNP Plo 15052Nota / Note: seria 12 czarno-białych plakatów dla miasta Bobigny; inicjatorem ich powstania był Robert Andreucci; użyty w tytule numer 93 jest przypisany departamentowi Seine-Saint-Denis, którego głównym miastem jest Bobigny / a series of 12 black-and-white posters for the city of Bobigny, inspired by Robert Andreucci; the number 93 used in the title is assigned to the department of Seine-Saint-Denis, with Bobigny as the main town Nagroda / Prize: Nagroda Honorowa Icograda – 16. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Sztuki Graficznej, Chaumont (za serię 12 plakatów) / Prix d’Honneur Icograda – 16th International Poster and Graphic Design Festival of Chaumont (for a series of 12 posters)

Pracownia Michela Quareza, Saint-Denis, wrzesień 2018 / Michel Quarez studio, Saint-Denis, September 2018

Citoyens, académie des banlieues Obywatele, académie des banlieues Citizens, académie des banlieues2013, offset barwny – 40 × 53 – sygn. p.g.: M. Quarez Médiris Imprimerie Expressions2, Paryż MNP Plo 15115, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

[Dowiedz się więcej o wystawie.](https://mnp.art.pl/wydarzenia_i_wystawy/michel-quarez-plakaty/)

Été 2007. Village gaulois à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Wioska galijska w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. Gaelic village in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15097, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Journée de la poésie. 22 mars 85 Dzień poezji. 22 marca 85 Poetry Day, 22 March 851985, offset barwny – 69 × 49 – sygn. p.d.: Graph 8: Gaumnitz – Quarez Ministère de la Culture et de la Communication Societé Nouvelle de l’Imprimerie Moderne du Lion, Paryż MNP Plo 3425, przekaz / donation: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1986

Bienvenue à Montluçon au Mouvement de la Paix. Montluçon ville de Paix Witamy w Montluçon w Ruchu na rzecz Pokoju. Montluçon miasto Pokoju Welcome to Montluçon in the Movement for Peace.Montluçon the City of Peace1994, sitodruk barwny – 173,5 × 117,5 – sygn. l.g.: M. Quarez Le Mouvement de la Paix, Paryż Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6090, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu informującego o demonstracji przeciwko bezrobociu był Patrick Maurriere / the poster, announcing a demonstration against unemployment, was inspired by Patrick Maurriere

51e salon de l’Union des Artistes Plasticiens,Salle de la Légion d’Honneur, 27 octobre –12 novembre 2006, Saint-Denis 51 Targi Związku Artystów Plastyków, Salle de la Légion d’Honneur, 27 października – 12 listopada 2006, Saint-Denis 51 Fair of the Union of Artists and Designers, Salle de la Légion d’Honneur, 27 October – 12 Novemb 2006, Saint-Denis 2006, sitodruk barwny – 60 × 40 – sygn. g.ś.: M. Quarez Union des arts plastiques Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 13931, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2015 Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Claude Jurzynski; wydano również w formie ulotki w formacie A4 (30 × 20); ten sam motyw kompozycyjny wykorzystano na okładce katalogu wystawy w formacie 19 × 19 / the poster was inspired by Claude Jurzynski; it was also published as a leaflet in A4 format (30 × 20); the same composition motif was used on the cover of the exhibition catalogue in 19 × 19 format

Participe présent vous invite à fêter ses 15 ans, le jeudi 28 juin 2001 à partir de 19h Participe présent zaprasza na obchody swojego 15-lecia, czwartek 28 czerwca 2001 od g. 19:00 Participe présent invites you to the celebrations of its 15th anniversary, Thursday 28 June 2001 from 7 pm 2001, sitodruk barwny – 60 × 40 – sygn. p.d.: M. Quarez b.w. Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15072, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota /Note: plakat do cyklicznej wystawy zbiorowej „Participe présent” / a poster for a periodic collective exhibition “Participe présent”

Salon International de l’Architecture. 21/26 juin 88 Międzynarodowe Targi Architektury. 21/26 czerwca 88 International Salon of Architecture. 21/26 June 88 1988, sitodruk barwny, offset barwny MNP Plo 4503, MNP Plo 15060, dar / donation : Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota Note: plakat dla Grande Halle de La Villette w Paryżu; inicjatorami powstania plakatu byli Jacques Lichnerowicz i Jean-Jacques Bravo; wydrukowano również w formatach 158 × 127, 300 × 400 / the poster for the Grande Halle de La Villette in Paris was inspired by Jacques Lichnerowicz and Jean-Jacques Bravo; printed also in format 158 × 127, 300 × 400

Naissance de l’image 1, Blanc Mesnil Narodziny obrazu 1, Blanc Mesnil The Birth of an Image 1, Blanc Mesnil1991, sitodruk barwny – 173 × 116,5 – sygn. p.d.: M. Quarez Mairie de Le Blanc-Mesnil Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6098, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: w kompozycji wykorzystano zaprojektowane przez grupę Grapus logo miejscowości Blanc-Mesnil, które wykorzystuje charakterystyczny minimalistyczny i prosty wizerunek wieży ratuszowej w Blanc-Mesnil / the composition uses the logo of Blanc-Mesnil designed by the Grapus group; the logo uses the characteristic minimalist and simple image of the town hall tower in Blanc-Mesnil

Paris quartier d’été, 15 juillet – 9 août 2009 Paryż, dzielnica letnia, 15 lipca – 9 sierpnia 2009 Paris, summer quarter, 15 July – 9 August 20092009, sitodruk barwny – 240 × 400 – sygn. l.d.: M. Quarez Mairie de Paris Sérigraphie Carpentier, Bordeaux MNP Plo 13933, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2015Nota / Note: złożony z 10 części billboard do multidyscyplinarnego festiwalu sztuki „Paris quartier d’été”, odbywającego się w Paryżu każdego lata od 1990 r. / a ten-part billboard for “Paris quartier d’été”, a multidisciplinary art festival held in Paris each summer since 1990

[Bez tytułu] [Untitled]2012, sitodruk barwny – 150 × 100 – niesygn. Musée Calbet, Grisolles b.d. MNP Plo 15037, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat towarzyszący wystawie indywidualnej „Les Iconogènes #2 : Michel Quarez” w Musée Calbet w 2012 r. / a poster accompanying the solo exhibition “Les Iconogènes #2: Michel Quarez” in Musée Calbet in 2012.

[Bez tytułu] [Untitled]2012, sitodruk barwny – 150 × 100 – niesygn. b.w. b.d. MNP Plo 15036, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Été 2007. Lecture à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Czytanie w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. Reading in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. l.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15101, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

La colère, 18 mars à Ivry, Jeunesse Communiste Gniew, 18 marca w Ivry, Jeunesse Communiste Wrath, March 18 in Ivry, Jeunesse Communiste1995, offset barwny – 120 × 78,5 – sygn. w polu kompozycji l.ś.: M. Quarez Mouvement de la Jeunesse Communiste de France b.d. MNP Plo 6092, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: plakat społeczny informujący o spotkaniu organizowanym przez młodzieżówkę komunistyczną / a social poster announcing a meeting organized by communist youth

Saint-Denis1993, sitodruk barwny – 61 × 41,5 – sygn. p.g.: M. Quarez Mairie de Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15064, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Fabien Douzenel; pierwszy z serii plakatów wydawanych pod koniec roku przez gminę Saint-Denis jako rodzaj pozdrowień i życzeń; autorami kolejnych plakatów byli m.in. Savignac, Arroyo, Combas, Mosner, Di Rosa, Monory, Ségui, Klasen, Chambas, Pignon-Ernest, Djamel Tatah, Loustal; wydrukowano również w formacie: 176 × 120 / the poster was inspired by Fabien Douzenel; the first in a series of posters issued at the end of the year by the municipality of Saint-Denis as a vehicle of greetings and best wishes; the authors of subsequent posters were Savignac, Arroyo, Combas, Mosner, Di Rosa, Monory, Ségui, Klasen, Chambas, Pignon-Ernest, Djamel Tatah, and Loustal; printed also in format 176 × 120

Gennevilliers, ville fleurie 89. Marché aux Fleurs, sam. 22 avril / Concours Balcons Fleuris Gennevilliers, miasto ukwiecone 89. Targ kwiatowy, sob. 22 kwietnia / Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon Gennevilliers, a city of flowers 89. Flower Fair, Sat. 22 April / Competition for the best balcony in flowers1989, sitodruk barwny – 175,5 × 119,5 – sygn. l.g.: M. Quarez Mairie de Gennevilliers Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 4505, przekaz / donation: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1991Nota / Note: wydrukowano również w formacie 60 × 40 / printed also in format 60 × 40

Jaune + rouge + bleu: affiche et variations, Michel Quarez. Foyer du Theatre Gerard Philipe 59, Bd. Jules Guesde, Saint-Denis, mai–juin 1979Żółty + czerwony + niebieski: plakat z wariantami, Michel Quarez. Foyer Teatru Gérard Philipe 59, Bd. Jules Guesde, Saint-Denis, maj–czerwiec 1979Yellow + red + blue: poster variations, Michel Quarez. The foyer of Gérard Philipe 59 Theatre, Bd. Jules Guesde, Saint- Denis, May–June 19791979, offset barwny – 15 × 120 – niesygn. b.w. b.d. MNP Plo 15038, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat o nietypowym formacie, towarzyszący wystawie sitodruków drukowanych na bazie projektu okładki jednego z numerów „La Nouvelle Critique” No. 118 (podtytuł numeru: France, régions d’Europe?), zapowiada wystawę za pomocą prostej gamy czystych kolorów, co nawiązuje do różnych kolorystycznych wersji prezentowanych sitodruków / a poster of unusual format, accompanying the exhibition of silkscreens printed on the basis of the cover design of one of the issues of La Nouvelle Critique No. 118 (subtitle of the issue: France, régions d’Europe?), announces the exhibition with a simple range of pure colours, which refers to different colour versions of the presented silkscreens

Democracy Demokracja2003, sitodruk – 120 × 80 – sygn. p.d.: M. Quarez b.w. Sérigraphie La Charniere MNP Plo 15040, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: autorski komentarz graficzny do inicjującego II wojnę w Zatoce Perskiej bombardowania Bagdadu przez Stany Zjednoczone i siły koalicyjne w marcu 2003 r. / the author’s graphic commentary on the bombing of Baghdad by the United States and coalition forces in March 2003, initiating the Second Gulf War

Paris quartier d’été Paryż, dzielnica letnia Paris, summer quarter 2007, offset barwny – 60 × 40 – sygn. p.g.: M. Quarez Association Paris Quartier d’été, Paryż b.d. MNP Plo 15087, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: inna wersja kompozycyjna plakatu do multidyscyplinarnego festiwalu sztuki „Paris quartier d’été”, odbywającego się w Paryżu każdego lata od 1990 r. / another composition version of a poster for “Paris quartier d’été”, a multidisciplinary art festival held in Paris each summer since 1990

14 juillet Aubervilliers 14 lipca Aubervilliers 14 July Aubervilliers1997, sitodruk barwny – 175 × 118,5 – sygn. ś.d.: M. Quarez Mairie d’Aubervilliers Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15028, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat nawiązujący kolorystyką do flagi francuskiej anonsuje obchody najważniejszego francuskiego święta narodowego (upamiętniającego rozpoczęcie rewolucji i obalenie monarchii absolutnej 14 lipca 1789 r.); wydrukowano również w formacie 60 × 40 / a poster whose colours refer to the French national flag announces the celebrations of the most important national holiday (commemorating the beginning of the revolution and the abolition of absolute monarchy on 14 July 1789); printed also in format 60 × 40

Très drôle! d’être massacrée dans la rue pour un portable ou un bijou! Bardzo śmieszne! Oberwać na ulicy za telefon czy biżuterię! Very funny! To get mugged in the street for a cell phone or jewelry!2014, offset barwny – 60 × 40 – sygn. p.d.: M. Quarez Médiris b.d. MNP Plo 15113, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Les Acteurs à l’écran, 5/18 Mars 90 Saint-Denis Aktorzy na ekranie, 5/18 marca 90, Saint-Denis Actors on the Screen, 5/18 March 90, Saint-Denis1990, sitodruk barwny – 170,5 × 116 – sygn. p.g.: M. Quarez Cinéma L’Écran, Saint-Denis Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 4296, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1991Nota / Note: ta sama kompozycja ukazała się również na okładce informatora w formacie 30 × 21,5 / the same composition appeared moreover on the cover of the brochure, size 30 × 21.5 Nagroda / Prize: 1. Nagroda – Grand Prix w dziedzinie plakatu kulturalnego w konkursie Biblioteki Narodowej, Paryż / 1st Award, Grand Prix de l’Affiche Culturelle, Bibliothèque nationale de France, Paris

Enfin mai! 18, 19, 20 mai 2012, l’art à Saint Denis Wreszcie maj! 18, 19, 20 maja 2012, sztuka w Saint-Denis May at last! 18, 19, 20 May 2012, art in Saint-Denis2012, sitodruk barwny – 60 × 43 – sygn. l.g.: M. Quarez Ville de Saint-Denis b.d. MNP Plo 13929, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2015Nota / Note: plakat towarzyszący corocznemu wydarzeniu, podczas którego wielu artystów z okolicy Saint-Denis otwiera swoje pracownie dla zwiedzających / a poster accompanying an annual event during which many artists from the Saint-Denis area open their studios to the public

Été 2007. Canoé à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Kajaki w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. Kayaks in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.d.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15100, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie: 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Nota biograficzna

Michel Quarez urodził się 28 maja 1938 r. w Damaszku w rodzinie francuskiej, która na początku 1940 r. przeniosła się z Syrii do Algierii, a po zakończeniu wojny do Francji. W roku akademickim 1956–1957 rozpoczął studia w École des Beaux-Arts de Bordeaux, a następnie kontynuował je w École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) w Paryżu, gdzie uzyskał dyplom w 1961 r. Po ukończeniu studiów skorzystał z możliwości odbycia stypendium w pracowni Henryka Tomaszewskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1961–1962). Po powrocie do Paryża, w 1964 r. rozpoczął współpracę z Société Nouvelle d’Information et de Publicité (SNIP) jako dyrektor artystyczny. Trzy lata później wyjechał do Nowego Jorku, gdzie od wydawcy Dicka Giordano otrzymał zamówienie na rysunki do komiksu Mod Love według scenariusza Michaela Lutina. W roku 1968, w trakcie wydarzeń majowych, mieszkał w Paryżu w centrum dzielnicy łacińskiej i publikował ilustracje w skrajnie lewicowych czasopismach „Action” i „Tout!”. W pierwszej połowie lat 70. zajmował się przede wszystkim ilustracją. Na zlecenie różnych gazet i magazynów wykonywał rysunki oraz krótkie komiksy (m.in. dla „Vogue”, „Marie Claire”, „La Nouvelle Critique”, „Esquire”). W połowie dekady przyłączył się na krótko do francuskiej grupy Grapus, w ramach której realizował swoje pierwsze pomysły plakatowe, projektując na zlecenia Francuskiej Partii Komunistycznej (Parti communiste français, PCF). Od początku lat 80. XX w. eksperymentował z nowymi technikami graficznymi, a później zaczął tworzyć obrazy za pomocą graficznego programu komputerowego Graph’8. W 1984 r., razem z Michelem Gaumnitzem, otrzymał grant francuskiego Ministerstwa Kultury na rozwijanie pracy w graficznych programach komputerowych. W latach 1988–1992 współpracował z organizatorami Salon International de l’Architecture na terenie parku La Villette w Paryżu. W 1986 r., dzięki inicjatywie Daniela Mollier-Sabé, dyrektora ds. komunikacji miasta Gennevilliers, przygotował pierwszy z serii plakatów dla miasta Gennevilliers. W latach 1987–2006 realizował wiele projektów dla podparyskiego Saint-Denis, gdzie mieszka i pracuje od 1976 r. Od lat 90. regularnie prezentuje swoje prace malarskie w ramach pokazów organizowanych pod nazwą „Ateliers ouverts” w Saint-Denis, a także plakaty na wystawach w Echirolles, Chaumont oraz w Paryżu. Poza plakatami projektuje ilustracje i okładki na zlecenia różnych czasopism francuskich (m.in. „L’Humanité”, „Révolution”, „Combat face au sida”, „Regards”, „Special”). W 2003 r. rozpoczął współpracę z podparyskim miastem Bobigny, dla którego zaprojektował mural, dekoracje ścienne w Sali Pablo Nerudy oraz dwie serie plakatów. W latach 2007–2009 realizował plakaty promujące festiwal „Paris Quartier d’été”. Od kilku lat na wystawach pokazuje głównie swoje prace malarskie.

Séropositif, c’est la vie Seropozytywny, takie jest życie Seropositive, such is life1995, sitodruk barwny – 174 × 118,5 – sygn. l.g.: M. Quarez Ville de Tremblay-en-France Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 6168, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1996Nota / Note: plakat na temat AIDS; wydrukowano również w formacie 60 × 40 / an AIDS-related poster; printed also in format 60 × 40

Pracownia Michela Quareza w Saint-Denis Michel Quarez's studio in Saint-Denis 17 września 2018 / September 17, 2018 fotografie wykonane przez kuratorkę wystawy za zgodą artysty podczas wizyty w jego pracowni / photographs taken by the exhibition’s curator with the artist's consent during a visit to his studio

Fresh design. French contemporary design, Israel Museum, summer 1994 Świeży dizajn. Francuski dizajn współczesny, Israel Museum, lato 19941994, sitodruk barwny – 68 × 45,5 – sygn. l.g.: M. Quarez Israel Museum, Jerozolima b.d. MNP Plo 6096, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: plakat do wystawy w Jerozolimie / a poster for an exhibition in Jerusalem

Images pour la lutte contre le sida Obrazy na rzecz walki z AIDS Paintings for combating AIDS1992, sitodruk barwny – 84 × 59,5 – sygn. l.ś.: M. Quarez Artis, association loi 1901, Paryż Graficaza, Cergy-Pontoise MNP Plo 5432, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1993Nota / Note: jeden z serii 35 plakatów zaprojektowanych przez artystów zaproszonych do udziału w wystawie „Images pour la lutte contre le sida”, zorganizowanej przez stowarzyszenie Artis; inicjatorem wydarzenia był Bruno Ughetto / one of 35 posters designed by artists invited to take part in the show “Images pour la lutte contre le sida”, organized by the Artis association; the event was run under the auspices of Bruno Ughetto

Paris quartier d’été Paryż, dzielnica letnia Paris, summer quarter 2008, sitodruk barwny – 58,5 × 40 – sygn. p.g.: M. Quarez Association Paris Quartier d’été, Paryż Sérigraphie Carpentier, Bordeaux MNP Plo 15104, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: plakat do multidyscyplinarnego festiwalu sztuki „Paris quartier d’été”, odbywającego się w Paryżu każdego lata od 1990 r. / a poster for “Paris quartier d’été”, a multidisciplinary art festival held in Paris each summer since 1990

Michel Quarez IAV Orléans 14.3 / 21.4.20002000, sitodruk barwny – 174 × 118 – niesygn. Institut d’arts visuels d’Orléans Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15033, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat do wystawy indywidualnej; wydrukowano również w formacie 30 × 20 / a poster for a solo exhibition; printed also in format 30 × 20

Chaumont. Jeux de lettres. 8e festival d’affiches. Rencontres 31 mai – 15 juin. Expos juin – juillet 97 Chaumont. Gry liter. 8 Festiwal Plakatu. Spotkania 31 maja – 15 czerwca. Wystawy czerwiec – lipiec 97 Chaumont. Letter games. 8th Poster Festival. Envounters 31 May – 15 June. Exhibitions June – July 971997, sitodruk barwny – 59,5 × 40,5 – sygn. p.g.: M. Quarez Festival d’affiches, Chaumont b.d. MNP Plo 15068, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat wydrukowany również w formatach 120 × 80, 176 × 120, 400 × 300 / printed also in format 120 × 80, 176 × 120, 400 × 300

Été 2007. Poney à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Kucyk w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. A pony in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15096, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Walabix 2008, sitodruk barwny – 64 × 45 – sygn. l.g.: M. Quarez b.w. Festa 2000, Beaugency MNP Plo 15107, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: plakat muzyczny dla trio jazzowego Walabix, założonego w 2007 r. przez saksofonistę Quentina Biardeau / a music poster for the jazz trio Walabix, founded in 2007 by saxophonist Quentin Biardeau

Komiks „La vie privée de Dyane” „Prywatne życie Dyane” Comic „Dyane's private life” 1967 (druk 1968), offset barwny [wydruki wykonane w skali 1:1 na potrzeby wystawy z oryginału wypożyczonego od Michela Quareza / prints made in 1:1 scale for the exhibition from the original borrowed from Michel Quarez]Nota / Note: Komiks zrealizowany na zamówienie otrzymane od francuskiego wydawcy Roberta Delpire’a dla firmy Citroën. Quarez wrócił do Paryża z Nowego Jorku aby zrealizować projekt i kilkustronicowy rysunkowy komiks prezentujący nowy model samochodu Citroën Dyane ukazał się drukiem w kwietniu 1968 r. w kwartalniku informacyjnym firmy. Stylistyka tych prac, w których autor zaprezentował wyjątkowe umiejętności warsztatowe i kompozycyjne, wykracza daleko poza wyłącznie reklamowy charakter. / A comic made to order received from French publisher Robert Delpire for Citroën. Quarez returned to Paris from New York to work on the project and a several-page drawing comic book presenting the new car model Citroën Dyane came out in print in April 1968 in Citroën’s new quarterly. The style of these works, in which their author demonstrated his exceptional technique and composition skill, goes far beyond their purely advertising character.

Marché aux fleurs. Gennevilliers, sam. 12 mai Targ kwiatowy. Gennevilliers, sob. 12 maja Flower Market. Gennevilliers, Sat. 12 May1990, sitodruk barwny – 172 × 117 – sygn. p.g.: M. Quarez Mairie de Gennevilliers Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 4298, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1991Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Daniel Mollier Sabé / the poster was inspired by Daniel Mollier Sabé Nagroda / Prize: Złoty Medal – 3. Międzynarodowe Triennale Plakatu, Toyama 1991 / Gold Prize – The 3rd International Poster Triennial, Toyama 1991

21 mars 97 ensemble! semaine anti-raciste à Saint-Denis 21 marca 97 razem! tydzień przeciw rasizmowi w Saint-Denis 21 March 97 together! Week against racism in Saint-Denis 1997sitodruk barwny – 60 × 41 – sygn. l.d.: M. Quarez Associations de Saint-Denis b.d. MNP Plo 15069, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: inicjatorem powstania plakatu był Jean Bellanger / the poster was inspired by Jean Bellanger

[L’Humanité] około 1998, sitodruk barwny MNP Plg 1670, dar / donation: Michel Quarez, Saint-DenisNota / Note: ten sam motyw umieszczony na okładce magazynu „L’Humanité” z 10 grudnia 1998 z tekstem 50e anniversaire de la Déclaration universalle des droits de l’homme (50 rocznica ustanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka) / the same motif placed on the cover of the magazine „L’Humanité” from December 10, 1998 with the text 50e anniversaire de la Déclaration universalle des droits de l’homme (50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights)

Zeszytowe szkicowniki artysty The artist's notebooks 1991-1994, technika własna / own technique 2006, 2011-2013, czarno-białe z lat / black and white drawingsNota / Note: wydruki wykonane w skali 1:1 na potrzeby wystawy z oryginałów wypożyczonych od Michela Quareza / prints made in 1:1 scale for the exhibition from originals borrowed from Michel Quarez

14 juillet Aubervilliers 14 lipca Aubervilliers 14 July Aubervilliers1998, sitodruk barwny – 175 × 118,5 – sygn. l.d.: M. Quarez Mairie d’Aubervilliers Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15029, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat nawiązujący kolorystyką do flagi francuskiej anonsuje obchody najważniejszego francuskiego święta narodowego (upamiętniającego rozpoczęcie rewolucji i obalenie monarchii absolutnej 14 lipca 1789 r.) / a poster whose colours refer to the French national flag announces the celebrations of the most important national holiday (commemorating the beginning of the revolution and the abolition of absolute monarchy on 14 July 1789)

Fosses, Val d’Oise2005, sitodruk barwny – 60 × 40 – sygn. p.g.: M. Quarez Mairie de Fosses Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15076, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat społeczny związany z rozwojem małego miasteczka Fosses w Val-d’Oise – koncepcja utworzenia „miasta na wsi” powstawała od 2000 r. w porozumieniu z mieszkańcami / a social poster related to the development of the small town of Fosses in Val-d’Oise; the concept of creating a “town in the countryside” was launched in 2000 and involved the inhabitants

Komiks „Mod Love” Comic „Mod Love” teksty : Michael Lutin, ilustracje : Michel Quarez 1967, offset barwny [wydruki wykonane w skali 1:1 na potrzeby wystawy z oryginału wypożyczonego od Michela Quareza / prints made in 1:1 scale for the exhibition from the original borrowed from Michel Quarez]Nota / Note: W krótkim czasie podczas pobytu Michela Quareza w Nowym Jorku, Michel Lutin namówił Quareza do wykonania rysunków do nowego komiksu o nastoletniej miłości. W tej właśnie pracy, stylistycznie osadzonej w psychodelicznej, pop-artowskiej, barwnej grafice lat 60., po raz pierwszy ujawniła się fascynacja Michela Quareza jaskrawymi kolorami oraz umiejętność ukazywania postaci w bardzo różnych perspektywach (ukośnej, żabiej lub z lotu ptaka). / Within short time, during Michel Quarez's stay in New York, Michael Lutin talked Quarez into making drawings for the new comic book about calf love. It is in this work, stylistically set in the psychedelic, pop-art, colorful graphics of the 1960s, that Michel Quarez’s fascination with bright colours and his ability to show characters in very different perspectives (diagonal, worm’s or bird’s eye view).

Quarez affiches etc. Chaumont, Les Silos, 13 mars – 16 mai 99 Quarez plakaty etc. Chaumont, Les Silos, 13 marca – 16 maja 99 Quarez posters etc. Chaumont, Les Silos, 13 March – 16 May 991999, sitodruk barwny – 174 × 118 – niesygn. Les Silos – Maison du livre et de l’affiche, Chaumont Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 15031, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat do wystawy indywidualnej / a poster for a solo exhibition

Paris plages, 20 juillet – 20 août 2010 Paryskie plaże, 20 lipca – 20 sierpnia 2010 Parisian beaches, 20 July – 20 August 20102010, offset barwny – 173,5 × 117 – sygn. l.g.: M. Quarez Mairie de Paris b.d. MNP Plo 15035, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat stanowi część identyfikacji graficznej wydarzenia „Paris plages” (co roku w okresie letnim wybrane miejsca nad Sekwaną w centrum Paryża zamieniane są w plaże miejskie z basenami, piaskiem, parasolami i leżakami); wydrukowano również w formatach 320 × 240 (billboard), 60 × 40 (drukowany dwustronnie i składany, na odwrocie 8 stron ulotki Balades des marins d’eau douce) / the poster forms part of the graphic identification of the “Paris plages” event (every summer, selected places on the Seine in the centre of Paris are turned into city beaches with swimming pools, sand, umbrellas and sun loungers); it was also printed in formats 320 × 240 (billboard), 60 × 40 (double-sided printed and folded, on the back of 8 pages of the leaflet Balades des marins d’eau douce)

Slam 26/30 juin à Bobigny sur Ourcq Slam 26/30 czerwca w Bobigny nad Ourcq Slam 26/20 June in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. p.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15099, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formatach 125 × 160 (sitodruk), 300 × 400 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silscreen), 300 × 400 (silscreen)

Quarez chez les Jèses, Chaumont 2006 Quarez u jezuitów. Chaumont 2006 Quarez at the Jesuits. Chaumont 20062006, sitodruk barwny – 69,5 × 46,5 – niesygn. Ville de Chaumont b.d. MNP Plo 15082, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat do wystawy indywidualnej / a poster for a solo exhibition

Fête de l’Humanité. 14–15 Sept 85, Parc paysager de La Courneuve Święto dziennika l’Humanité. 14–15 września 85, Parc paysager de La Courneuve Celebrations of l’Humanité daily. 14–15 September 85, Parc paysager de La Courneuve1985, offset barwny – 86 × 117,5 – sygn. p.g.: M. Quarez Parti Communiste Français, Paryż Omnium graphique de presse, Paryż MNP Plo 3607, przekaz / donation: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1986

Laïcité, académie des banlieues Świeckość, académie des banlieues Laicism, académie des banlieues2015, sitodruk barwny – 60 × 40 – niesygn. L’Académie des banlieues, Saint-Ouen; Médiris Sacré Bonus MNP Plo 15112, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Expressions 2 Autographes 2 vous souhaitent un bon 2007 [Drukarnie] Expressions 2 Autographes 2 życzą szczęśliwego nowego roku 2007 Expressions 2 Autographes 2 [Printing Houses] wish you a happy year 20072007, offset barwny – 97 × 68 – sygn. p.g.: M. Quarez Imprimerie Expressions2, Paryż Imprimerie Expressions2, Paryż MNP Plo 15088, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: jeden z czterech portretów różnych osób, namalowanych według tej samej koncepcji kompozycyjnej (na tle czterech barwnych pól kolorystycznych), jedyny wydany w formie plakatu / one of four portraits of different people, painted according to the same composition concept (against the background of four colour fields), the only one issued as a poster

Journées de la Couleur. Musée National des Sciences, des Techniques, et des Industries, Mercredi 9 Jeudi 10 Mai 84, La Villette Dni Koloru. Musée National des Sciences, des Techniques, et des Industries, Środa 9, Czwartek 10 Maja 84, La Villette Days of Colour. Musée National des Sciences, des Techniques, et des Industries, Wednesday, May 9, Thursday, May 10, 84, La Villette1984, sitodruk barwny – 86,5 × 29 – sygn. ze składu p.d.: Michel Quarez L’atelier Musée National des Sciences, des Techniques et des Industries, Paryż Éric Seydoux MNP Plo 15116, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019

Paris quartier d’été Paryż, dzielnica letnia Paris, summer quarter 2007, offset barwny – 46 × 60 – sygn. p.g.: M. Quarez Association Paris Quartier d’été, Paryż b.d. MNP Plo 15086, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019 Nota / Note: plakat do multidyscyplinarnego festiwalu sztuki „Paris quartier d’été”, odbywającego się w Paryżu każdego lata od 1990 r.; wydrukowano również w formatach 240 × 240, 176 × 120, 120 × 340 (sitodruki) / a poster for “Paris quartier d’été”, a multidisciplinary art festival held in Paris each summer since 1990; printed also in format 240 × 240, 176 × 120, 120 × 340 (silkscreen)

Zeszytowe szkicowniki artysty 15 oryginalnych zeszytów z lat 1991-1994, 2006, 2011-2013 The artist's notebooks 15 original notebooks from 1991-1994, 2006, 2011-2013 [wydruki stron wewnątrz wykonane w skali 1:1 / inside prints made in prints made in 1:1 scale] własność Michel Quarez, Saint-Denis / owned by Michel Quarez, Saint-Denis

Festival de St-Denis 84 Festiwal w Saint-Denis 84 Saint-Denis Festival1984, offset barwny – 60 × 40 – sygn. ze składu p.d.: Quarez Gaumnitz Festival de Saint-Denis, Saint-Denis Societé Nouvelle de l’Imprimerie Moderne du Lion, Paryż MNP Plo 3414, przekaz / donation: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1986Nota / Note: plakat powstał w oparciu o pierwsze rysunki wykonywane przez Michela Quareza na komputerowej palecie graficznej Graph’8 / the poster was based on Michel Quarez’s first drawings on the computer graphic palette Graph’8

Wystawa "Formy w przestrzeni."

[Zapraszamy na wirtualne zwiedzanie 3D.](https://www.skanowanie.xyz/mnp_rzezba)

Front populaire. Édition du Parti communiste français pour les 70 ans du Front populaire Front Ludowy. Wydawnictwo Francuskiej Partii Komunistycznej z okazji 70. rocznicy powstania Frontu Ludowego The People’s Front. Publishing House of the French Communist Party on the 70th anniversary of the People’s Front2006, offset barwny – 70 × 40 – sygn. p.g.: M. Quarez Parti communiste français, Paryż Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 15083, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat wydany z okazji 70. rocznicy powstania Frontu Ludowego, koalicji trzech głównych partii lewicowych, która w kwietniu 1936 r. przejęła rządy we Francji; Front Ludowy zainicjował kilka ważnych reform społecznych i nadal stanowi jedno z podstawowych odniesień w historii francuskiej lewicy / a poster celebrating the 70th anniversary of the People’s Front, a coalition of three major leftist parties, which in April 1936 took over power in France; the People’s Front initiated a number of significant social reforms and continues to be one of the fundamental reference points in the history of the French left

Quarez affiches. Bibliothèque Forney, 22 sept 2009–2 janv 2010 Quarez, plakaty. Bibliothèque Forney, 22 września 2009–2 stycznia 2010 Quarez, posters. Bibliothèque Forney, 22 September 2009–2 January 20102009, sitodruk barwny – 60 × 40 – niesygn. Bibliothèque Forney, Paryż b.d. MNP Plo 12402, dar / donation: Piotr Dąbrowski, Warszawa 2010Nota / Note: plakat do wystawy indywidualnej w Paryżu / poster for a solo exhibition in Paris

Été 2007. L’environnement à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Środowisko w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. The environment in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. l.g.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15098, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Été 2007. Concerts à Bobigny sur Ourcq Lato 2007. Koncerty w Bobigny nad Ourcq Summer 2007. Concerts in Bobigny upon Ourcq2007, offset barwny – 42 × 56 – sygn. ś.d.: M. Quarez Ville de Bobigny b.d. MNP Plo 15093, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: wydrukowano również w formacie 125 × 160 (sitodruk) / printed also in format 125 × 160 (silkscreen)

Manuel Joseph “Heroes are hero[...] Revues parlées, petite salle, 25 avril 21h, Centre Georges Pompidou Manuel Joseph „Heroes are hero[...] Cykl prelekcji, mała sala, 25 kwietnia g. 21, Centre Georges Pompidou Manuel Joseph “Heroes are hero[...] A series of lectures, small hall, 25 April 9 pm, Centre Georges Pompidou1994, sitodruk barwny – 70 × 50 – sygn. p.g.: M. Quarez Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, Paryż Sérigraphie Syria, Paryż MNP Plo 6097, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1995Nota / Note: plakat zapowiadający spotkanie z autorem książki o „zapętlonym” tytule, tworzącym na okładce krąg (Heroes are heroes are heroes) / a poster announcing a meeting with the author of the book with a “looped” title, forming a circle on the cover (Heroes are heroes are heroes)

Salon International de l’Architecture, 27 oct –4 nov 90, la Villette, la grande halle, porte de pantin Międzynarodowe Targi Architektury, 27 października –4 listopada 90, la Villette, wielka hala, porte de pantin International Salon of Architecture, 27 October – 4 November90, la Villette, grand hall, porte de pantin1990, sitodruk barwny – 150 × 201,5 – sygn. p.g.: M. Quarez Grande Halle de La Villette, Paryż Sérigraphie Dubois, Orlean MNP Plo 4299, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 1991Nota / Note: inicjatorami powstania plakatu byli Jacques Lichnerowicz i Jean-Jacques Bravo; wydrukowano również w formatach 59 × 80, 120 × 160, 150 × 200 / the poster was inspired by Jacques Lichnerowicz and Jean-Jacques Bravo; printed also in format 59 × 80, 120 × 160, 150 × 200

Go home Do domu!2007, offset barwny – 62 × 40,5 – sygn. p.g.: M. Quarez nakładem autora Imprimerie des Renaudes, Montreuil MNP Plo 15085, dar / donation: Michel Quarez, Saint-Denis 2019Nota / Note: plakat autorski nawołujący do wycofania wojsk amerykańskich z Iraku jest komentarzem do tamtejszej sytuacji politycznej – od wybuchu II wojny w Zatoce Perskiej w 2003 r. wojska USA i sojuszników okupowały terytorium Iraku mimo wielu głosów krytyki ze strony obywateli sojuszniczych państw / a poster calling for the withdrawal of U.S. troops from Iraq is the author’s commentary on the political situation there – since the outbreak of the Gulf War in 2003, U.S. troops and allies occupied Iraqi territory despite severe criticism voiced by citizens of allied countries

ZWIASTUN WYSTAWY