Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi

Bez tytułu, 1990–2000

juta, żywica Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoUntitled, 1990–2000 burlap, resin Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Biała. Słońce i Księżyc, 1964

technika gobelinowa, bawełniana przędza i sznury, len, wełna ręcznie przędziona i runo, sizal, osnowa lniana Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, nr inw. CMW 2683/w/264White. The Sun and the Moon, 1964 tapestry technique, cotton yarn and cords, flax, hand-spoon wool and fleece, sisal, linen warp Central Museum of Textiles in Łódź, inv. no CMW 2683/w/264

Zmienić siebie, tworząc obiekt, który potem istnieje samodzielnie, 1979, dokumentacja ćwiczenia nagrana na dziedzińcu PWSSP w Poznaniu, film 16 mm, kopia cyfrowa, archiwum prof. Anny Goebel Idea siedziska, 1979, dokumentacja ćwiczenia nagrana na dziedzińcu PWSSP w Poznaniu, film 16 mm, kopia cyfrowa, archiwum prof. Anny GoebelTo Change Oneself by Creating an Object Which Then Exists Independently, 1979, documentation of an exercise recorded in the yard of the State Higher School of Fine Arts in Poznań, film 16 mm, digital copy, archives of Prof. Anna Goebel The Idea of a Seat, 1979, documentation of an exercise recorded in the yard of the State Higher School of Fine Arts in Poznań, film 16 mm digital copy, archives of Prof. Anna Goebel

Orchid Brown, 1975

sizal, wełna Jankilevitsch CollectionOrchid Brown, 1975 sisal, wool Jankilevitsch Collection

Tuba (Abakan czarny), 1976

sizal, technika własna Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w WarszawieTube (Black Abakan), 1976 sisal, own technique Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Embriologia, 1978

płótno workowe, gaza bawełniana, sznur konopny, sizal, nylon Galeria Starmach, KrakówEmbryology, 1978 burlap, cotton gauze, hemp cord, sisal, nylon Starmach Gallery, Kraków

Monster, 2009

juta, żywica, żelazo Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoMonster, 2009 burlap, resin, iron Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Próbki tkanin wykonane podczas ćwiczeń przez studentów z wykorzystaniem różnych technik i splotów: makrama, gobelin, technika dywanowa, Archiwum Pracowni Tkaniny Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w PoznaniuFabric samples made during exercises by students using various techniques and weaves: macrame, tapestry, carpet technique, Archives of the Textile and fabric Studio at Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan

Abakan turkusowy, 1969

len, sizal, tkaniny Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. SZW 745 MNWTurquoise Abakan, 1969 linen, sisal, fabrics National Museum in Warsaw, inv. no SZW 745 MNW=

Lis, 2009

juta, żywica, żelazo Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoFox, 2009 burlap, resin, iron Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

La Robe Blanche / Abakan Lady, 1972–1975

sizal, stal nierdzewna Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoLa Robe Blanche / Abakan Lady, 1972–1975 sisal, stainless steel Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Architektura arborealna, 1991

projekt urbanistyczny Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoArboreal Architecture, 1991 urbanistic project Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Figura z cyklu „Hurma”, 1990–2000

juta, żywica Kolekcja Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w PoznaniuFigure from the “Hurma” series, 1990–2000 burlap, resin Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań Collection

Plecy, z serii „Alteracje”, od 1976

juta, żywica Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoBacks from the „Alterations” series, from 1976 burlap, resin Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

KATALOG WYSTAWY EXHIBITION CATALOG

[pobierz pdf / dowonload pdf](https://www.skanowanie.xyz/lib/tnqirz/Abakanowicz-ks96tij1.pdf)

Abakan brązowy IV, 1969/1984

kompozycja przestrzenna, technika gobelinowa, zszywanie, sizal, osnowa lniana Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, nr inw. CMW 11410/w/1296Brown Abakan IV, 1969/1984 spatial composition, tapestry technique, stitching, sisal, linen warp Central Museum of Textiles in Łódź, inv. no CMW 11410/w/1296 Plansza 4

Biały, 1961

kilim, sizal, sznurki bawełniane Jankilevitsch CollectionWhite, 1961 kilim, sisal, cotton strings Jankilevitsch Collection

Dokumentacja fotograficzna pokazu „Zmienić siebie, tworząc obiekt, który potem istnieje samodzielnie” w Galerii ON, 1979, wydruk cyfrowy, archiwum prof. Anny GoebelPhoto documentation of the show “To Change Oneself by Creating an Object Which Then Exists Independently” at Galeria ON, 1979, digital printout, archives of Prof. Anna Goebel

Anatomia 5, 2009 Anatomia 7, 2009 Anatomia 9, 2009 Anatomia 10, 2009 Anatomia 12, 2009 Anatomia 14, 2009 Anatomia 15, 2009 juta, żywica, drewno, metal Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoAnatomy 5, 2009 Anatomy 7, 2009 Anatomy 9, 2009 Anatomy 10, 2009 Anatomy 12, 2009 Anatomy 14, 2009 Anatomy 15, 2009 burlap, resin, wood, metal Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Architektura arborealna, 1991

projekt urbanistyczny Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoArboreal Architecture, 1991 urbanistic project Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Fraction, 1982

gobelin, wełna, sizal, włosie Jankilevitsch CollectionFraction, 1982 tapestry, wool, sisal, bristle Jankilevitsch Collection

Kompozycja monumentalna, 1973–1975

instalacja, tkana rzeźba, technika gobelinowa, sumak, dzianina (technika własna), sizal, len, wełna, osnowa lniana Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, nr inw. MPPPG/S/35/1-4Monumental Composition, 1973–1975 installation, woven sculpture, tapestry technique, sumac, knitting (own technique), sisal, linen, wool, linen warp Museum of the Origins of the Polish State in Gniezno, inv. no MPPPG/S/35/1-4

Siostra z cyklu „Ubranie czarne”, 1969–1974

len, sizal, metal, tkaniny Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. SZW 898 MNWSister from the „Black Garment” series, 1969–1974 linen, sisal, metal support, fabrics National Museum in Warsaw, inv. no SZW 898 MNW

Głowy, 1974

rzeźby, formowanie na konstrukcji nośnej, zszywanie, juta (tkanina techniczna), inne włókna roślinne, metal Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoHeads, 1974 sculptures, forming on the supporting structure, stitching, burlap (technical fabric), other vegetable fibres, metal Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Mutanty, 2007

juta, żywica Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoMutants, 2007 burlap, resin Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Abakan Orange, 1971

sizal Jankilevitsch CollectionAbakan Orange, 1971 sisal Jankilevitsch Collection

Figury strzelnicze, 1987

stal nierdzewna Kolekcja NOWA 20_21Flat Figures, 1987 stainless steel NOWA 20_21 Collection

Architektura arborealna, 1991

projekt urbanistyczny Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoArboreal Architecture, 1991 urbanistic project Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Odwróceni, 1993–1994

juta, żywica Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoBackwards Standing Figures, 1993–1994 burlap, resin Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Sznur, 1972

lina, sznur konopny Galeria Starmach, KrakówCord, 1972 rope, hemp cord Starmach Gallery, Kraków

Anna III, 1965

sizal, len, końskie włosie, sznur konopny, sznur bawełniany Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. MNP Rw 1838Anna III, 1965 sisal, linen, horsehair, hemp cord, cotton cord National Museum in Poznań, inv. no MNP Rw 1838

Lina, 1972

sznur, czarny materiał, czerwona farba Galeria Starmach, KrakówRope, 1972 rope, black fabric, red paint variable dimensions Starmach Gallery, Kraków

Lina, 1972

lina, czarny materiał, czerwona farba, metal Galeria Starmach, KrakówRope, 1972 rope, black fabric, red paint, metal variable dimensions Starmach Gallery, Kraków

Abakan trójczęściowy czarny, 1972

kompozycja przestrzenna, technika gobelinowa, owijanie i mocowanie wiązek przędzy, sizal, osnowa lniana Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, nr inw. CMW 6216/w/552Three-part Black Abakan, 1972 spatial composition, tapestry technique, wrapping and fixing of yarn bundles, sisal, linen warp Central Museum of Textiles in Łódź, inv. no CMW 6216/w/552

Ubranie czarne z jutą, 1975

sizal, juta Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w WarszawieBlack Garment with Burlap, 1975 sisal, burlap Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Abakan żółty, 1967

sizal, technika własna Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. MNP Rw 1839Yellow Abakan, 1967 sisal, own technique National Museum in Poznań, inv. no MNP Rw 1839

Diptère, 1967

sznury konopne i sizalowe, końskie włosie, tkanina lniana Jankilevitsch CollectionDiptère, 1967 hemp and sisal ropes, horsehair, linen fabric Jankilevitsch Collection

Kompozycja białych form, 1962

technika gobelinowa, sznury bawełniane, wełna ręcznie przędziona, sutasz wiskozowy, osnowa lniana Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, nr inw. CMW 1802/w/149Composition of White Forms, 1962 tapestry technique, cotton cords, hand-spoon wool, viscose braid, linen warp Central Museum of Textiles in Łódź, inv. no CMW 1802/w/149

Coati, 2002

juta, żywica, żelazo Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoCoati, 2002 burlap, resin, iron Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation

Gruby, 2003

juta, żywica, żelazo Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana KosmowskiegoThe Fat, 2003 burlap, resin, iron Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska and Jan Kosmowski Foundation