Bronisław Wojciech Linke (1906–62). Retrospektywa

Bronisław Wojciech Linke

Ilustracja-przerywnik do wierszy Juliana Tuwima / Ornament for poems by Julian Tuwim 1956 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Jesteśmy całym sercem za pokojem / We Are Wholeheartedly for Peace 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Egzekucja w ruinach Getta z cyklu Kamienie krzyczą / Execution in the Ruins of the Ghetto from Screaming Stones cycle 1946 gwasz, akwarela, przecieranie, papier / watercolor, gouache, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Żywe tarcze z cyklu Podżegaczom wojennym mówimy „nie”! / Living Shields from the cycle War Instigators Are Not Welcome! 1950 karton, tusz, piórko / cardboard, ink, pen Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Król Grecki z cyklu Fotografie wiosenne / Grecian King from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Kompozycja ze stylizowaną postacią z wyciągniętymi rękami pośrodku / Composition with Stylised Figure with Arms Stretched in the Middle 1958 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Collection of the National Museum in Wrocław

Bronisław Wojciech Linke

Według wyliczeń amerykańskich zabójstwo człowieka na wojnie kosztuje 1 dolara 15 centów / According to American Calculations, Killing a Man in a War Costs 1 Dollar 15 Cents 1950 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Karta przyjaźni / Friendship Card 1953 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Karta wyborcza / Voting Card 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Odkrycie Ameryki / The Discovery of America 1950 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

To doprawdy jest występek patrzeć w własny pępek / It indeed is fatuous to gawk at your own umbilicus 1950 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kartoteka wrogów. Odcisk palca imperialisty / The Enemies’ File. Fingerprint of an Imperialist 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Psy łańcuchowe imperializmu / Lapdogs of Imperialism 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Sztandar Ameryki z cyklu Podżegaczom wojennym mówimy „nie”! / American Banner from the War Instigators Are Not Welcome! cycle 1950 piórko, tusz, papier / pen, ink, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Nowy Rok / New Year 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Głos Ameryki / Voice of America 1949 ołówek, kredka, papier / pencil, crayon, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Zmyjemy plamy na polskiej kulturze / We Shall Remove the Stains of Polish Culture 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Zabójstwo / Homicide 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Fotografie wiosenne. Karta tytułowa cyklu / Spring Photographs. Title page of the cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Roosevelt 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kulis / Coolie 1955 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Atomowe macierzyństwo / Atomic Motherhood 1957 tusz, lawowanie, pędzel, piórko, gwasz, papier / ink, wash, brush, pen, gouache, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wróg działa przy wódce / The Enemy Works Through Liquor 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Na Cyprze bez zmian / All Quiet on Cyprus 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bez tytułu / No Title 1950 tusz, papier / paper, ink Kolekcja Pawła Polita / Collection of Paweł Polit

Bronisław Wojciech Linke

Nauczyciel pod hełmem / The Teacher Under a Helmet 1959 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bez tytułu / No Title 1953 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Sto pierwszy kwiat / The Hundred-and-First Flower 1959 gwasz, akwarela, papier / gouache, watercolor, paper Kolekcja Muzeum Śląskiego w Katowicach / Collection of the Silesian Museum in Katowice

Bronisław Wojciech Linke

Kartoteka wrogów. Odcisk palca fabrykanta / The Enemies’ File. Fingerprint of a Factory Owner 1955 kredka, papier / crayon, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Angielski socjalista z cyklu Fotografie wiosenne / English Socialist from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Rysunek 1-majowy / Labour Day 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wybuch bomby atomowej na Wyspie Bożego Narodzenia / Atom Bomb Explosion on Christmas Island 1957 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kamienie / Stones 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ucisk dolara / Oppression of the Dollar 1947 ołówek, karton / pencil, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Zmartywchwstanie hitleryzmu / The Resurrection of Hitlerism 1951 tusz, piórko, karton / ink, pen, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pył radioaktywny / Radioactive Fallout 1958 tusz, pędzel, lawowanie, karton / ink, brush, wash, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Proces KPD / KPD Trial 1956 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Churchill 1945–1954 (Kto daje co odbiera) / Churchill 1945–1954 (Give a Thing and Take a Thing) 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wlewnice z cyklu Śląsk / Ingot Moulds from the Silesia cycle 1937 akwarela, gwasz, przecieranie, papier / watercolor, gouache, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Święto / Holiday 1937 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Eisenhower z cyklu Fotografie wiosenne / Eisenhower from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Adenauer z cyklu Fotografie wiosenne / Adenauer from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Widmo pracy formalistycznej / The Ghost of Formalist Work 1957 karton, tusz / cardboard, ink Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi / Collection of the Museum of Art in Łódź

Bronisław Wojciech Linke

Maroko / Morocco 1955 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Adenauer i bankierzy / Adenauer and the Bankers 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bez tytułu / No Title 1953 tusz, papier / paper, ink Kolekcja Pawła Polita / Collection of Paweł Polit

Bronisław Wojciech Linke

Diabeł ogonem dzwoni / The Devil Rings his Bell (Snake in the Grass) 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pokój / Peace 1952 offset barwny, papier / color offset, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Dwa obozy (Dzisiaj) / Two Camps (Today) 1932 gwasz, ołówek, tempera, papier / gouache, pencil, distemper, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kroki historii / History Steps 1961 papier, tusz lawowany, pędzel, gwasz biały, przecieranie, pióro / paper, ink wash, brush, white gouache, rub-out, pen Kolekcja Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / Collection of The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz

Bronisław Wojciech Linke

Akcja żniwa (Worek) / Operation Harvest (The Bag) 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Jak przeszły wybory / How the Election Went 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bumelanci i chuligani z drogi / Loafers and Hooligans Out of the Way 1951 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Normy – stare i nowe / Old and New Standards 1950 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Formalista / The Formalist 1948 tusz, papier / paper, ink Kolekcja Pawła Polita / Collection of Paweł Polit

Bronisław Wojciech Linke

Konstytucja USA z cyklu Podżegaczom wojennym mówimy „nie”! / US Constitution from the cycle War Instigators Are Not Welcome! 1950 karton, tusz, piórko / cardboard, ink, pen Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Amerykański obrazek / American Picture 1949 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Maska opadła / The Mask is Off 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Acheson – krawiec / Acheson – a Tailor 1950 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bigos / Hunter’s Stew 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

O burmistrzu i obozach / About the Mayor and the Camps 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Każdy głos oddany / Every Vote Has Been Cast 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ekslibris Anny Linke / Anna Linke’s Bookplate data nieznana / date unknown ołówek, akwarela, papier / pencil, watercolor, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Fight communism! 1960 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Górnik / Miner 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ciągle ktoś do kogoś strzela / They’re Always Shooting 1960 tusz, piórko, papier / ink, pen, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Dziecko Hiroszimy / Hiroshima Child 1956 tusz, lawowanie, pędzel, papier / ink, wash, brush, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Za kołnierz / By the Collar 1951 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ameryka jako sojusznik / America as an Ally 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Nafta / Paraffin 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Przecięcie / Slit 1938 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Olimpiada wolności / The Freedom Olympics 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Rocznica / Anniversary 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Tito z cyklu Fotografie wiosenne / Tito from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Konstytucja kapitalisty / The Capitalist’s Constitution 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Woda na młyn / Grist to the Mill 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Napaść samolotów USA na polskie statki / US Aircraft Attack on Polish Ships 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Konstytucja dla ludu / Constitution for the People 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Można i na tym zarobić / Money Can Be Made Out Of It Too 1955 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Okręgowego w Toruniu / Collection of the Toruń Regional Museum

Bronisław Wojciech Linke

Na 22 lipca… / For the 22 July… 1947 tusz, gwasz, papier / ink, gouache, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Sztandar z butem / Banner with a Shoe 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Mgła jesienna (Jesień 1956) / Autumn Fog (Autumn 1956) 1956 tusz, lawowanie, pędzel, przecieranie, karton / ink, wash, brush, rub-out, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Na kongres nauki / To the Science Congress 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Honest John 1958 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kenya. Panuj Brytanio / Kenya. Rule Britannia 1953 kredka, papier / crayon, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wypoczynek / Rest 1959 akwarela, papier / watercolor, paper Kolekcja tygodnika „Polityka” / Collection of “Polityka” weekly

Bronisław Wojciech Linke

Św. Mikołaj 12.12.1957 / Saint Nicholas 12 December 1957 1957 tusz, przecieranie, karton / ink, rub-out, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Oblicze armii amerykańskiej / The Face of the American Army 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kułak / The Kulak 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Churchill z cyklu Fotografie wiosenne / Churchill from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Pr-USA-k z cyklu Podżegaczom wojennym mówimy „nie”! / Pr-UsSiA-N from the cycle War Instigators Are Not Welcome! 1950 karton, tusz, piórko / cardboard, ink, pen Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Koszty własne / Own Costs 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Podanie? Nie zginęło! / Petition? It Hasn’t Gone Missing! 1954 offset, papier, plakat / offset print, paper, poster Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bradley 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Litość / Mercy 1960 papier akwarelowy, akwarela, pióro, tusz, przecieranie / watercolor paper, watercolor, pen, ink, rub-out Kolekcja Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / Collection of The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz

Bronisław Wojciech Linke

Wśród ryb są też Amerykanie / Among the Fish There Are Also Americans 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Amerykański satelita / American Satellite 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kiermasz Książki / Book Fair 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Choinka warszawska z cyklu Kamienie krzyczą / Warsaw Christmas Tree from the Screaming Stones cycle 1948 kredka, akwarela, papier / crayon, watercolor, paper Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Collection of the National Museum in Wrocław

Bronisław Wojciech Linke

Angola 1961 tusz, druk, papier / ink, print, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Śnieżyca z cyklu Kamienie krzyczą / Snowstorm from Screaming Stones cycle 1947 tempera, gwasz, akwarela, przecieranie, papier / distemper, gouache, watercolor, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

o Autorze - Bronisław Wojciech Linke

[o Autorze - kliknij i dowiedz się więcej](https://culture.pl/pl/tworca/bronislaw-wojciech-linke)

Bronisław Wojciech Linke

Zbrojna inwazja na Kubę / Military Invasion of Cuba 1961 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Aleja zasłużonych / Honour Row 1959 akwarela, papier / watercolor, paper Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Chmury nad Syrią / Clouds over Syria 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Mięso armatnie / Cannon Fodder 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Rozpijesz się – osierocisz dzieci / You Turn to Drink – Your Children Will Be Orphaned 1950 papier, offset barwny / paper, color offset Kolekcja Muzeum Narodowego w Poznaniu / Collection of the National Museum in Poznań

Bronisław Wojciech Linke

Wall Street patrzy na ciebie / Wall Street is Looking at You 1950 tektura, karton, tusz / cardboard, ink Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi / Collection of the Museum of Art in Łódź

Bronisław Wojciech Linke

Kartoteka wrogów. Odcisk palca militarysty / The Enemies’ File. Fingerprint of a Militarist 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bez tytułu / No Title 1954–55 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Hiroszima / Hiroshima 1955 tusz, piórko, lawowanie, papier / ink, pen, wash, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Rozejm na Korei / A Truce in Korea 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Zakończenie z cyklu Fotografie wiosenne / Ending from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Fala strajków / Strike Wave 1957 piórko, tusz, karton / pen, ink, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ich zmartwienia / Their Worries 1954 karton, tusz, tusz lawowany / cardboard, ink, ink wash Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi / Collection of the Museum of Art in Łódź

Bronisław Wojciech Linke

Cielec złoty / Golden Calf 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Powrót do kraju / Return to the Homeland 1946, odbitka drukarska / print Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Zimna wojna / Cold War 1959 tusz, lawowanie, pędzel, przecieranie, papier / ink, wash, brush, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Podszepty kułaka / Whispers of a Kulak 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wiatr w Algierze / Wind in Algiers 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Autobus / The Bus 1961 olej, płótno / oil, canvas Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie / Collection of the National Museum in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Śmierdzi… / It Stinks… 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Serce z cyklu Śląsk / The Heart from the Silesia cycle 1937 akwarela, gwasz, ołówek, przecieranie, papier / watercolor, gouache, pencil, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Lie 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Lekcja rachunków / Maths Lesson 1955 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Biała głowa / White Head 1962 dykta, olej / plywood, oil Kolekcja Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / Collection of The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz

Bronisław Wojciech Linke

Brakorób, chuligan i bumelant / The Bungler, the Hooligan and the Shirker 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Do broni, Europo / To Arms, Europe 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ręka Wall Street (Bankierzy) / The Hand of Wall Street (Bankers) 1950 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ilustracja do wiersza „Polska – kraj polowań” / Illustration for the poem ‘Poland – the country of chase’ 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Dulles 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Mickiewicz (Bez serc, bez ducha…) / Mickiewicz (heartless, soulless…) 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pan Dulles „Modli się pod figurą, a ma diabła za skórą” / Mr Dulles “Volumes might be written upon the impiety of the pious.” 1954 akwarela, karton, plakat / watercolor, cardboard, poster Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Dziesięciu zbrodniarzy / Ten Criminals 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Bierność / Passivness 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Eisenhower celuje w politykę / Eisenhower Aims at Politics 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Dni morza / Sea Days 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Eisenhower z mapą i butem / Eisenhower with a Map and a Shoe 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Lokomotywa / Locomotive 1950 karton, tusz, piórko / cardboard, ink, pen Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Wskrzeszenie Łazarza (Wehrmacht) / Raising of Lazarus (Wehrmacht) 1950 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Czysty zysk / Pure Profit 1956 ołówek, papier / pencil, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Towarzysz pancerny / Armoured Comrade 1954 akwarela, tusz, karton / watercolor, ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Optymizm i biała farba / Optimism and White Paint 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ślepiec / Blind Man 1930 olej, sklejka / oil, plywood Kolekcja Muzeum Narodowego w Poznaniu / Collection of the National Museum in Poznań

Bronisław Wojciech Linke

Bohaterowie są zmęczeni / Heroes Are Tired 1957 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Okręgowego w Toruniu / Collection of the Toruń Regional Museum

Bronisław Wojciech Linke

Ilustracja / Illustration 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Nie zatrzymają zegara dziejów z cyklu Podżegaczom wojennym mówimy „nie”! / They Won’t Stop the Clock of History from the cycle War Instigators Are Not Welcome! 1950 karton, tusz, piórko / cardboard, ink, pen Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Kompozycja dwustronna / Double-Sided Composition 1946 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Collection of the National Museum in Wrocław

Bronisław Wojciech Linke

4 elementy demokracji amerykańskiej / The Four Elements of American Democracy 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Figa z makiem (Obiecanki dla Murzynów) / Nothing at All (Hollow Promises for Negroes) 1957 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Amerykańscy świadkowie / American Witnesses 1955 papier, druk wielobarwny / paper, color print Kolekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu / Collection of Upper Silesian Museum in Bytom

Bronisław Wojciech Linke

Golgota J. Wilsona / J. Wilson’s Golgotha 1958 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ilustracja do „Balu w operze” Juliana Tuwima / Illustration for the Poem ‘Bal w operze’ by Julian Tuwim 1946 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ilustracja do „Balu w operze” Juliana Tuwima / Illustration for the Poem ‘Bal w operze’ by Julian Tuwim 1946 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ciernista droga do zasiłku / The Thorny Path to State Benefit 1931 kolaż, karton / collage, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wiadukt / Overpass ok. / c. 1935 akwarela, gwasz, tusz, ołówek, kredka, przecieranie, papier / watercolor, gouache, ink, pencil, crayon, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Cypr / Cyprus 1955 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Skaleczony dom (Płaczący dom) / Injured House (Crying House) 1940 akwarela, gwasz, przecieranie, papier / watercolor, gouache, rub-out, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

O WYSTAWIE

[Kliknij i dowiedź się więcej](https://csw.torun.pl/sztuka/wystawy/bronislaw-wojciech-linke-1906-62-retrospektywa-34788/)

Bronisław Wojciech Linke

Luftwaffe z cyklu Kamienie krzyczą / Luftwaffe from Screaming Stones cycle 1948 tempera, przecieranie, papier / distemper, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ja wykonałem plan / I Met the Plan 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Dawny oficer / Na straży ojczyzny / Former Officer / Guarding the Homeland 1953 piórko, tusz, papier / pen, ink, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Człowiek lokomotywa / Locomotive Man 1950 akwarela, gwasz, papier / watercolor, gouache, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

His master Voice'ko 1950 tusz, papier / ink, paper Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Wylew / Spillage 1950 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pieczęć milczenia / Seal of Silence 1955 ołówek, karton / pencil, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Grzebień / A Comb 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pocałunek. Ilustracja do wiersza Józefa Prutkowskiego / The Kiss. Illustration to the Poem by Józef Prutkowski 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kompleks Zachodu / The Western Complex 1958 tusz, gwasz, papier, karton / ink, gouache, paper, cardboard Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Czang-Kai-Szek z cyklu Fotografie wiosenne / Czang-Kai-szek from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Piętno hitleryzmu / The Stigma of Nazism 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Koszty własne i limuzyna / Own Costs and the Limousine 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

WERNISAŻ WYSTAWY

Bronisław Wojciech Linke

Dziedzictwo / Legacy 1960 akwarela, papier / watercolor, paper Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ilustracja-przerywnik do wierszy Juliana Tuwima / Ornament for poems by Julian Tuwim 1956 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Amerykański transport broni dla RFN / American Arms Shipment for the FRG 1956 kredka, papier / crayon, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie / In Horrid Flats Are Horrid Bourgeois 1937 tusz, karton / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pegaz. Festiwal berliński / Pegasus. The Berlin Festival 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Propaganda 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Za krótkie ręce / Too Short of Arms 1954 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Zaciemnienie. Będzie wojna? / Blackout. Is War About to Break Out? 1940 akwarela, gwasz, przecieranie, karton / watercolor, gouache, rub-out, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Obskurant z cyklu Z mojego zielnika / The Obscurantist from the From My Herbarium cycle 1949 tusz, karton, tektura / ink, cardboard Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi / Collection of the Museum of Art in Łódź

Bronisław Wojciech Linke

Franco z cyklu Fotografie wiosenne / Franco from Spring Photographs cycle 1953 papier fotograficzny, tusz / photographic paper, ink Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu / Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń

Bronisław Wojciech Linke

Ustka-morze / Ustka-Sea 1952–1954 olej, płótno / oil, canvas Kolekcja Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / Collection of The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz

Bronisław Wojciech Linke

Gentleman ante portas 1956 piórko, tusz, karton / pen, ink, cardboard Kolekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie / Collection of The Eryk Lipiński Museum of Caricature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Kartoteka wrogów. Odcisk palca złodzieja mienia publicznego / The Enemies’ File. Fingerprint of a Public Property Thief 1953 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Francja – amerykańska wolność zapuszcza korzenie / France – The American Freedom Takes Root 1947 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

O węglu / About the Coal 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

W służbie ludzkości z cyklu Atomium / In the Service of Humanity from the Atomium cycle 1958 tusz, lawowanie, pędzel, przecieranie, papier / ink, wash, brush, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Najpewniejszy schron atomowy / The Safest Fallout Shelter 1962 gwasz, tusz pędzel, papier / gouache, ink brush, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Ucisk dolara / Oppression of the Dollar 1947 ołówek, karton / pencil, cardboard Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

W maskach (Marionetki) / Masked (Marionettes) 1951 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Hitler: Ja na komunistów i żydów nie głosuję / Hitler: I Do Not Vote for Communists and Jews 1957 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Pięść za oknem / Fist Outside a Window 1952 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Serce Ameryki / The Heart of America 1955 tusz, papier / ink, paper Własność Muzeum Literatury w Warszawie / Collection of the Museum of Literature in Warsaw

Bronisław Wojciech Linke

Terror / Terror ok. / c. 1956 tusz pędzel, lawowanie, przecieranie, papier / ink brush, wash, rub-out, paper Kolekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie / Collection of the Museum of Independence in Warsaw

WERNISAŻ WYSTAWY

Kliknij z zobacz więcej.