Laboratorium Olejowe ECOL, Rybnik

ZAWARTOŚĆ WODY (KARL FISHER) - METODA WOLUMETRYCZNA

[http://www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl/zawartosc-wody-karl-fischer-metoda-wolumetryczna/)

PUNKT REJESTRACJI PRÓBKI

Miejsce rejestracji każdej próbki oleju, smaru, chłodziwa lub paliwa w systemie Ecol.Więcej: [punkt rejestracji próbki](http://www.analizyolejowe.pl/punkt-rejestracji-probki/)

ZAWARTOŚĆ WODY W OLEJU (KARL FISCHER) - METODA KULOMETRYCZNA

[http://www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl/zawartosc-wody-w-oleju-karl-fischer-metoda-kulometryczna/)

LEPKOŚĆ KINEMATYCZNA - METODA STABINGERA

[http://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/lepkosc-kinematyczna-metoda-stabingera/)

LEPKOŚĆ KINEMATYCZNA - METODA KAPILARNA

[http://www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl/lepkosc-kinematyczna-metoda-kapilarna/)

INDEX PQ - POMIAR ZAWARTOŚCI CZĄSTEK

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/index-pq-pomiar-zawartosci-czastek/)

BARWA OLEJU

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/barwa-oleju/)

GĘSTOŚĆ OLEJU

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/gestosc-oleju/)

OZNACZENIE LICZBY KWASOWEJ OLEJU (AN)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/oznaczenie-liczby-kwasowej-oleju/)

LICZBA ZASADOWA OLEJU (BN)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/liczba-zasadowa-oleju-bn/)

POMIAR PENETRACJI SMARU

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/pomiar-penetracji-smaru/)

BADANIE KOLORYMETRYCZNE MEMBRANY MPC

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/badanie-kolorymetryczne-membrany-mpc/)

RULER - OZNACZANIE INHIBITORA AMINOWEGO I FENOLOWEGO

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/ruler-oznaczanie-inhibitora-aminowego-i-fenolowego/)

SAFETY FIRST. BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM.

Nasze laboratorium jest wyposażone w tzw. prysznic ratunkowy, który jest łatwo dostępny i w razie konieczności pomoże szybko ugasić pożar odzieży lub zneutralizować czynniki chemiczne.

WYDZIELANIE WODY Z OLEJU

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/wydzielanie-wody-z-oleju/)

WŁASNOŚCI PRZECIWKOROZYJNE NA TRZPIENIU STALOWYM

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/wlasnosci-przeciwkorozyjne-na-trzpieniu-stalowym/)

FILTROWALNOŚĆ (BEZ WODY)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/filtrowalnosc-bez-wody/)

KOROZJA NA PŁYTKACH MIEDZI

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/korozja-na-plytkach-miedzi/)

BADANIE KLASY CZYSTOŚCI OLEJU. OPTYCZNY LASEROWY LICZNIK CZĄSTEK – METODA Z ROZCIEŃCZENIEM

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/badanie-klasy-czystosci-oleju-optyczny-laserowy-licznik-czastek-metoda-z-rozcienczeniem/)

TEMPERATURA ZAPŁONU W TYGLU ZAMKNIĘTYM (AUTOMAT) METODA PENSKY MARTENS

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/temperatura-zaplonu-w-tyglu-zamknietym-automat-metoda-pensky-martens/)

POZOSTAŁOŚĆ PO KOKSOWANIU WG CONRADSONA

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/pozostalosc-po-koksowaniu-wg-conradsona/)

TEMPERATURA ZAPŁONU W TYGLU OTWARTYM – METODA CLEVELAND

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/temperatura-zaplonu-w-tyglu-otwartym-metoda-cleveland/)

TEMPERATURA ZAPŁONU W TYGLU ZAMKNIĘTYM (MANUALNIE) – METODA PENSKY MARTENS

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/temperatura-zaplonu-w-tyglu-zamknietym-manualnie-metoda-pensky-martens/)

KLASA CZYSTOŚCI

Ława filtracyjna – przygotowanie próbek do badania klasy czystości.

BADANIE STABILNOŚCI OKSYDACYJNEJ RPVOT (METODA SUCHA)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/badanie-stabilnosci-oksydacyjnej-rpvot-metoda-sucha/)

SKŁONNOŚĆ OLEJU DO PIENIENIA, TRWAŁOŚĆ PIANY

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/sklonnosc-oleju-do-pienienia-trwalosc-piany/)

LICZBA DEEMULGACJI

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/liczba-deemulgacji/)

ZDOLNOŚĆ OLEJU DO WYDZIELANIA POWIETRZA

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/zdolnosc-oleju-do-wydzielania-powietrza/)

OZNACZENIE PIERWIASTKÓW METODĄ ICP (INDUCTIVELY COUPLED PLASMA)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/oznaczenie-pierwiastkow-metoda-icp-inductively-coupled-plasma/)

OZNACZENIE PIERWIASTKÓW – METODA RDE (ROTATING DISC ELECTRODE)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/oznaczenie-pierwiastkow-metoda-rde-rotating-disc-electrode/)

OPTYCZNA ANALIZA CZĄSTEK PSC (PARTICLE SHAPE CLASSIFICATION)

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/optyczna-analiza-czastek-psc-particle-shape-classification/)

SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/spektroskopia-w-podczerwieni/)

KLASA CZYSTOŚCI OLEJU – METODA MIKROSKOPOWA

[https://www.analizyolejowe.pl](https://www.analizyolejowe.pl/klasa-czystosci-oleju-metoda-mikroskopowa/)

NASI SPECJALIŚCI DS. DIAGNOSTYKI

Nasi diagności to doświadczony zespół praktyków, z których wielu może poszczycić się certyfikatem CLS (Certified Lubrication Specialist) nadawanym przez STLE.  Na co dzień zajmują się interpretacją wyników analiz, na podstawie których tworzą szczegółowe raporty i zalecenia serwisowe.

INDUSTRY 4.0

Każdej z tysięcy badanych u nas próbek zostaje nadany unikalny numer, który w połączeniu z systemem śledzenia opartym na technologii RFID, jednoznacznie identyfikuje próbkę oraz pozwala łatwo ją zlokalizować w laboratorium, na konkretnym stanowisku badawczym.

analizyolejowe.pl

Diagnostyka olejowa realizowana w naszym laboratorium stanowi jeden z najważniejszych elementów proaktywnego serwisu olejowo-smarowniczego. 

analizyolejowe.pl

Poprzez monitoring  kondycji oleju i stanu samej maszyny możliwa jest redukcja kosztów utrzymania ruchu oraz minimalizuje się ryzyko nieplanowanych przestojów spowodowanych zdegradowanym lub zanieczyszczonym olejem. Sprawdź: [www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl)

analizyolejowe.pl

Diagnostyka olejowa realizowana w naszym laboratorium stanowi jeden z najważniejszych elementów proaktywnego serwisu olejowo-smarowniczego. 

analizyolejowe.pl

Poprzez monitoring  kondycji oleju i stanu samej maszyny możliwa jest redukcja kosztów utrzymania ruchu oraz minimalizuje się ryzyko nieplanowanych przestojów spowodowanych zdegradowanym lub zanieczyszczonym olejem. Sprawdź: [www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl)

analizyolejowe.pl

Diagnostyka olejowa realizowana w naszym laboratorium stanowi jeden z najważniejszych elementów proaktywnego serwisu olejowo-smarowniczego.

analizyolejowe.pl

Poprzez monitoring  kondycji oleju i stanu samej maszyny możliwa jest redukcja kosztów utrzymania ruchu oraz minimalizuje się ryzyko nieplanowanych przestojów spowodowanych zdegradowanym lub zanieczyszczonym olejem. Sprawdź: [www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl)

analizyolejowe.pl

Diagnostyka olejowa realizowana w naszym laboratorium stanowi jeden z najważniejszych elementów proaktywnego serwisu olejowo-smarowniczego.

analizyolejowe.pl

Poprzez monitoring  kondycji oleju i stanu samej maszyny możliwa jest redukcja kosztów utrzymania ruchu oraz minimalizuje się ryzyko nieplanowanych przestojów spowodowanych zdegradowanym lub zanieczyszczonym olejem. Sprawdź: [www.analizyolejowe.pl](http://www.analizyolejowe.pl)