SELIC 2023

2. Fundación Anselmo Lorenzo

3.1. Libraría Pedreira

11. Libraría Palacios

1. Irmás Cartoné

24. Bunker books

12. Edicións Positivas

23. Mariano Casas Gil

3.2. Editorial Galaxia

4. Árbore Azul

5. SELIC Festival da lectura

6. SELIC Festival da lectura

7. Consorcio de Santiago

8. Publicacións da USC

9. Biblioteca Pública Ánxel Casal

10. Libraría NUMAX

22.1. Libraría A Gata Tola

22.2. Hércules de Edicións

21.1. Patas de peixe

21.2. Cuarto de inverno

13.1. Libraría AENEA

14. Hugin e Munin

15.1. Tulipa Editorial

15.2. María Meijide

17. Libraría Lila de Lilith

16. Alvarellos Editora

18.1. Edicións do Cerne

18.2. Edicións Laiovento

19. aCentral Folque

20. Rodolfo e Priscila

13.2. Edicións Embora

16. Alvarellos Editora

1. Irmás Cartoné

2.Fundación Anselmo Lorenzo

3.1. Libraría Pedreira

3.2. Editorial Galaxia

4. Árbore Azul

5. SELIC Festival da lectura

6. SELIC Festival da lectura

8. Publicacións da USC

7. Consorcio de Santiago

9. Biblioteca Pública Ánxel Casal

10. Libraría NUMAX

11. Libraría Palacios

24. Bunker books

23. Mariano Casas Gil

22.1. Libraría A Gata Tola

22.2. Hércules de Edicións

21.1. Patas de peixe

21.2. Cuarto de inverno

20. Rodolfo e Priscila

19. aCentral Folque

18.1. Edicións do Cerne

18.2. Edicións Laiovento

17. Libraría Lila de Lilith

13.1. Libraría AENEA

13.2. Edicións Embora

14. Hugin e Munin

15.1. Tulipa Editorial

15.2. María Meijide

12. Edicións Positivas

1. Irmás Cartoné