Residència Santa Tecla Ponent

Benvinguda

Benvinguda

Ascensors

Hospital de dia

Rehabilitació

La fisioteràpia és una disciplina que busca el manteniment o la millora de les capacitats motrius i, per tant, de l’autonomia de les persones.
A la Residència de Ponent, disposem d’un equip de professionals que tenen la formació, les habilitats i la capacitat per treure el millor de cada usuari i també per col·laborar amb  la resta de l’equip buscant el mateix objectiu.
Els fisioterapeutes s’involucren en totes les activitats que tenen lloc al centre, per fer la seva aportació tècnica, però també perquè saben que és una forma de conèixer i entendre millor les famílies i les persones grans. 
El seu objectiu és acostar-se a la persona per saber què l’estimula a millorar, a participar o, en definitiva, a sentir-se bé, sempre des del respecte i amb l’entusiasme del professional que estima la seva feina.

Espai de convivència

Model d’atenció centrat en la persona
Aquest model pren com a principi el respecte per la individualitat de les persones que atenem i té com a principals valors la dignitat i l’autonomia de la persona, amb respecte pels seus gustos, interessos i preferències. 
Cal proporcionar a cada persona els suports necessaris per continuar tenint un projecte vital i per adaptar-se a la nova realitat que ha d’afrontar.

Unitats de convivència

Model d’atenció centrat en la persona
Aquest model pren com a principi el respecte per la individualitat de les persones que atenem i té com a principals valors la dignitat i l’autonomia de la persona, amb respecte pels seus gustos, interessos i preferències. 
Cal proporcionar a cada persona els suports necessaris per continuar tenint un projecte vital i per adaptar-se a la nova realitat que ha d’afrontar.

Unitats de convivència

Model d’atenció centrat en la persona
Aquest model pren com a principi el respecte per la individualitat de les persones que atenem i té com a principals valors la dignitat i l’autonomia de la persona, amb respecte pels seus gustos, interessos i preferències. 
Cal proporcionar a cada persona els suports necessaris per continuar tenint un projecte vital i per adaptar-se a la nova realitat que ha d’afrontar.

Capella

Cuina

[Cuina.](https://momento360.com/e/u/ba26fdb29d924e20a0d0f914963b586c?utm_campaign=embed&utm_source=other&heading=69.74&pitch=2.18&field-of-view=75&size=large)
La dietista, la infermera i l’equip de cuina realitzen un estudi personalitzat de la dieta per garantir que cadascuna de les persones grans ateses reben la més adient per a elles, respectant els seus gustos i preferències.
A les persones que necessiten una dieta triturada els preparem els àpats texturitzats.